HOTEQ 500 Belgesi Standardı Gerekleri Nelerdir ?

HOTEQ 500 Belgesi Standardı Gerekleri Nelerdir ?


Kalite Yönetim Sistemi


Kuruluşların Bir kalite yönetim sistemi standardı uygulamaya koymaları gerekmektedir.


Çevre Yönetim Sistemi


Kuruluşların hem müşterilerine hem de ekosisteme zarar vermedikleri ve dikkate aldıkları bir çevre politikası oluşturması gerekmektedir


Hizmetler ve Ofisler


-işaretler:milliyetini dikkate almadan tüm turistik tüketicilerin kolayca anlayabileceği ortak simgeler geliştirilmelidir.Sıcak-Soğuk su,rahatsız etmeyiniz uyarısı yada telefon santralinin ve resepsiyon iç hat numaraları standartlaştırılmalıdır.


-Rezervasyon:tüm otellerde ortak kullanılacak bir rezervasyon formunun geliştirilmesi gereklidir.


Terminoloji


Otel çalışanlarının otele ait durum ve koşulları kolaylıkla algılayabilmesini sağlayabilecek ortak bir terminoloji kabul edilmelidir.


Eğitim


Tüm çalışanların yabancı dil egitimleri ve bilgileri konusunda ortak bir düzey sağlanmalıdır.


Güvenlik


Otellerin güvenlik sistemleri için belirli standardlar oluşturulmalıdır.Özellikle yangın güvenliği için duman dedektörleri ve tavandan su serpiciler gibi temel elemanlar dikkate alınmalıdır.Ayrıca yangın durumunda çıkışları işaret eden levhaların biçimleri standardize edilmeli ve görünür noktalara konulması saglanmalıdır.


Voltaj ve Elektrik Fişleri


Özellikle iş için seyahat eden turistik tüketiciler tarafından önemle vurgulanan bir noktadır.Tüm otellerde bu konuda standardizasyon saglanmalıdır.


Sağlık


Otellerde hava ve su kalitesine de standartlar getirilmelidir.


-Yiyecek ve İçecek:


Gıda Güvenliği Sistemleri ISO 22000, HACCP, BRC gibi kurulmuş olmalı ve uygulama metodları oluşturulmalıdır. Yiyeceklerin İçeceklerin ve çalışanların temizliği mutfak ve restoran malzemelerinin temiz tutulması, Hijyen, Sanitasyon Uygulamaları gereklidir.Ayrıca mutfak ve restoran çalışanlarının ortak bir iş kıyafeti giymeleri sağlanarak genel sağlık kontrollerini yaptırmaları belirli bir standarda bağlanmalıdır.


-Güvenlik:


Mutfak ve restoran alanında güvenli ve çalışma verimliliğini artıracak bir çalışma ortamının oluşturulmasına ve fiziksel planlamanın gerçekleştirilmesine ilişkin standardlar ortaya konulmalıdır.


-Eğitim:


Mutfak ve restoran çalışanlarının belirli bir eğitim düzeyinde olmasını ve belirli bir saat eğitim almasını sağlayacak eğitim programlarının oluşturulması ve buna ilişkin standardların belirlenmesi gereklidir.


-Satın Alma:


Satın alınan malzemelerin kaliteli olmasını sağlayacak standard bir satın alma sürecinin oluşturulması gereklidir.Ayrıca tedarikçilerle ilişkilerin kurulmasında standardlar belirlenmelidir.


Performans ve Ürün Değerlendirme


Tüm Otel işletmeleri çalışanlarının performanslarının belirlenmesi ve ürün değerleme öntemlerinde belirli bir standarda uygun hareket edilmesi gereklidir.


Dünya Ticaret Ötgütü, WTO Kalite Destek Komitesi Madrid' te yaptığı 4.toplantısında Turizmde günümüz değişen düzenleyici koşullarında hükümetlerin turizm sektörü üzerindeki yetkilerinin azaltılması ve konaklama işletmeciliğinde görülen çeşitli gönüllü kalite standardlarının ve otel sınıflandırma sistemleri ile ilgili şu kararları kabul etmiştir.


-Endüstride yer alan bazı kesimlerce,söz konusu sistemlerin devlet ve tarafından oluşturulduğu ve denetlendiği ülkelerde haksız rekabete yol açtığı ve pazara mücadele edildiği iddia edilmektedir,


-Geleneksel sınıflandırma göstergesi olarak tüketiciler için bir rehber rolü oynamayı devam ettirmektedir,


-Ama uluslar arası uyumluluktan ve sorumluluktan yoksun olmaları nedeniyle tüketicilerin akıllarını karıştırmaktadırlar,


-Birçok gelişmekte olan ülke tarafından özellikle de küçük ölçekli işletmeler açısından turist gönderen ülkeler ile uyumluluğu sağlayabilmek için düzenleyici bir önlem olarak talep edilmektedirler.


WTO sekreterliğinden var olan sınıflandırma sistemleri ile ilgili dünya çapında bir çalışma yapmasını talep etmiştir.Bu çalışmaların odak konuları şunlardır.


-Benzer sınıflandırmalarda hakim olan ortak nitelikleri tanımlamak


-Otel ve benzer konaklama işletmeleri derecelendirilmesi yapmak ilgili taraflar için referans değeri olarak kabul edilebilecek asgari uluslararası kıstasları oluşturmak


-Sınıflandırma için önerilen yöntem ve kuralları tanımlamak


-WTO' nun var olan çeşitli sınıflandırma tipleri ile ilgili konumunu hazırlamak ve otel hizmetlerinin serbestçe pazarlanması ve haksız rekabet için engel olarak kullanılmasına engel olmak.