Hukuki Süreç Bildirimi


Yönetim Sistem Standartları ve Belgelendirmeleri (ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Belgesi, CE Belgesi vb. gibi) gönüllülük ilkesini benimsemiştir. İlgili belge(leri) kullanma hakkı elde eden kurum veya kuruluşlar ilgili standardın(ların) kriterlerini sağlamak ve sürdürmekle yükümlüdürler.


Yönetim Sistemi (ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Belgesi vb. gibi) ve/veya Ürün Belgesi (CE Belgesi, ISQ-NAP 1 Doğal Ürün Belgesi vb. gibi) veren Kuruluşlar (ISQ gibi), Belge verilen Kurum veya Kuruluşun mevcut durumları ve bildirimlerinin o anki(denetimin yapıldığı/uygunluğun görüldüğü gün/zaman/an) şartlara uygunluğu dikkate alınarak yapılmaktadır. Uygunluğun sürdürülmesinden belge logosu/şekli/işareti kullanım hakkı alan kurum/kuruluşlar sorumludur ve yükümlüdür. Yetki veren kurum veya kuruluşlar sorumlu tutulamaz, hak, ceza ve tazminat talep edilemez. Belge logo/şekil/işaret kullanım hakkı alan kurum veya kuruluşlar bilmelidirler ki uygunsuzluğun sonuçlarına sadece kendileri katlanacaktır.


Belge ve logo/şekil/işaret kullanım hakkı alan/almak isteyen kurum veya kuruluşlar bunları bilerek, kabul ederek bu bahsi geçen belge(leri), logo/şekil/işaret kullanım hakkı alırlar. Bu hususlar uygunsuzluk durumlarında yasal, kanuni vb. her türlü gereksinim için uyulması ve unutulmaması gereken önemli bir kuraldır.


Hukuki Süreci kabul etmeyecek olan Kurum veya Kuruluşların ISQ Belgelendirmeden ilgili Belgelendirmeler ve/veya haklar için başvuru yada talep bulunmamaları gerekmektedir.


Bu şartlara rağmen hizmet alan kurum ve kuruluşlar bu bildirimi kabul etmiş sayılırlar.