Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

IATF 16949, otomotiv sektörüne yönelik bir Kalite Yönetim Sistemidir ve ISO 9001 Belgesi standardının temelini oluşturan bir belgedir. Bu sistem, otomobil üreticilerinin özel gereksinimlerini tanımlayan ve global otomotiv endüstrisinde kalite standartlarını belirleyen bir çerçeve sunar.

IATF 16949 standardı, ISO Technical Committee-TC 176 tarafından oluşturulmuştur ve önceki standartlar olan QS 9000, Alman VDA6.1, Fransız EAQF ve İtalyan AVSQ standartlarını içerisinde barındırır. Bu standardın temel amacı, otomotiv sektörüne özgü gereksinimleri ISO 9001 standartına entegre ederek, sürekli gelişmeyi ve hataların minimize edilmesini sağlamaktır.

QS 9000 standartının yaygınlaşmasına rağmen, IATF 16949, otomotiv endüstrisinin küresel ihtiyaçlarına daha uygun bir çerçeve sunmak üzere geliştirilmiştir. Standart, 2003 yılına kadar geçerli olacak ve bu tarihten itibaren kullanımdan kalkacak olan QS 9000 standardının yerini alacaktır. Bu nedenle, QS 9000 standartı 2000 yılı revizyonu görmeyecektir.

IATF 16949, International Automotive Task Force (IATF) tarafından, ISO/TC 176 temsilcileri ile otomotiv üreticilerinin ve ticaret birliklerinin uzmanlarının katılımıyla geliştirilmiştir. Bu, otomotiv endüstrisinin küresel standartlara uygunluğunu sağlamak ve sektördeki kalite yönetim sistemlerini güçlendirmek amacıyla yapılan bir işbirliğini yansıtmaktadır.IATF 16949 Amacı Nedir ?

IATF 16949, Amerikan (QS-9000), Alman (VDA6.1), Fransız (EAQF) ve İtalyan (AVSQ) otomotiv kalite sistem standartlarını birleştirerek, global otomotiv endüstrisi için uyumlu bir çerçeve oluşturan bir ISO Teknik Şartnamesidir. Bu standardın temel amacı, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli belgelendirmeye duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaktır.

IATF 16949, ISO 9001 standardıyla birlikte, otomotiv endüstrisindeki ürünlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, montajı ve servis hizmetleri için gerekli kalite sistem gerekliliklerini belirler. Ayrıca, araç üreticileri ve araç yedek parça üreticileri tarafından özel olarak talep edilen müşteriye özel şartları da içerir.

Bu standardın benimsenmesi, otomotiv endüstrisinde uluslararası bir kalite standartları seti sağlar ve farklı ülkelerde faaliyet gösteren firmalar arasında uyumlu bir kalite yönetim sistemi oluşturulmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, otomotiv tedarik zinciri boyunca tutarlılık ve verimlilik sağlama amacını taşır.


IATF 16949 Nasıl Oluştu ?

IATF 16949 standardı, Uluslararası Standard Organizasyonu (ISO) ile bağlantılı olarak Uluslararası Otomotiv İş Komitesi (IATF) tarafından geliştirilmiştir. IATF, bir dizi uluslararası otomotiv üreticisi ve ulusal ticaret birliklerinden oluşan bir araç üreticileri grubudur.

IATF üyeleri arasında şu önemli otomotiv şirketleri bulunmaktadır: General Motors, Ford, BMW, Volkswagen, Daimler Chrysler, Peugeot, Citroen, Fiat ve Renault. Ayrıca, ulusal ticaret birlikleri arasında Almanya'dan VDA, Amerika'dan AIAG, İtalya'dan ANFIA, Fransa'dan FIEV ve İngiltere'den SMMT bulunmaktadır. Japon araç üreticileri birliği olan JAMA da IATF 16949 standardının geliştirilmesinde rol oynamıştır.

IATF üyeleri, IATF 16949 gerekliliklerini belirleyerek yan sanayi için uygunluk ve gereksinimleri belirlemiş ve belgelendirilmesini sağlamışlardır. Otomotiv yan sanayi şirketleri, müşteri zaman çizelgelerine paralel olarak IATF 16949'a geçiş için çabalarını sürdürmüşlerdir. Günümüzde, bu standardın güncel sürümü IATF 16949:2016 olarak adlandırılmaktadır.


IATF 16949 Belgelendirme Faydaları Nelerdir ?

IATF 16949 belgelendirmesi, bir otomotiv yönetim standardının belgelendirilmesi, üçüncü taraf bir yetkili kuruluşun kuruluşu ziyaret ederek yönetim sistemini incelediğinde ve belirli prensip ve gerekliliklere uygunluğunu doğruladığında gerçekleşir. Kalite Yönetim Sistemleri sertifikası, kalite standartlarınızı kanıtlamanın ötesine geçerek farklılaşan müşterilere karşı güven sağlar.

IATF 16949 belgelendirmesi, QS-9000, ISO 9001 ve ISO 14001'e göre belgelendirmenin sağladığı avantajlara ek olarak şu faydaları sunar:

 • Geliştirilmiş Ürün ve Proses Kalitesi: Belgelendirme süreci, ürün ve süreç kalitesinde iyileşme sağlar.
 • Global Güven: Belge, müşterilere ve paydaşlara global standartlara uygunluk konusunda güven verir.
 • Tedarikçi Gelişimi: Belgelendirme, tedarikçi kaynaklarının kalite geliştirmesi için değerlendirilmesine olanak tanır.
 • Ortak Kalite Sistemi: Tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için ortak bir kalite sistemine odaklanmayı sağlar.
 • Varyasyon Azaltma ve Etkinlik Artışı: Süreçteki varyasyonu azaltır ve genel etkinliği artırır.
 • Azalan 2. Taraf Denetimleri: İkinci taraf denetimlerinde azalmaya yol açar, böylece kaynakların daha etkin kullanılmasına olanak tanır.
 • Ortak Dil Oluşturma: Kalite gerekliliklerini daha iyi anlamak için tüm paydaşlar arasında ortak bir dil oluşturur.
 • İş Bağlantılarındaki Artış: İş bağlantılarını artırarak ticari ilişkileri güçlendirir.
 • Firma Prestiji: Belge, firmanın kalite ve süreç yönetimi konusundaki taahhüdünü vurgular, böylece prestijini artırır.
 • Rekabet Edilebilirlik: Pazarda rekabet edilebilirliği artırır ve müşterilerin taleplerine daha iyi cevap verme yeteneğini güçlendirir.
 • Kontrollü Ürün Yönetimi: Ürün yönetiminde disiplinli bir kontrol sağlar.
 • Personel Bilincinin Artırılması: Çalışanların kalite bilincini artırır ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik eder.

IATF 16949 Nasıl Uygulanır ?

IATF 16949 uygulaması, bir Otomotiv Yönetim Standardı'nın benimsenmesi ve başarılı bir şekilde uygulanması sürecini içerir. Her şirketin dikkate alması gereken anahtar aşamalar şunlardır:
 • Yönetim Standardının Belirlenmesi: Hangi yönetim standardının benimseneceğinin belirlenmesi önemlidir. Farklı otomobil üreticileri farklı gerekliliklere sahip olabilir. IATF 16949, ABD, Alman, Fransız ve İtalyan otomotiv kalite sistem gerekliliklerini düzene sokarken, her otomobil üreticisi için zorunlu bir standart değildir. Bu nedenle, müşterinizin istediği sistem belgesini belirlemeniz gerekmektedir.
 • IATF 16949 Standardının Alınması: Uygulama sürecine başlamadan önce standardın bir nüshasına ihtiyaç vardır. Standardın içeriğini anlamak için bu nüshayı okumak önemlidir.
 • Destek Dokümanlarının ve Yazılımının Gözden Geçirilmesi: Kalite yönetim sistemini anlamak, uygulamak ve belgelendirmek için destek dokümanlarını ve yazılım araçlarını gözden geçirmek önemlidir.
 • Ekip Oluşturulması ve Stratejinin Belirlenmesi: Üst yönetimle birlikte organizasyonel strateji hazırlanarak uygulama sürecine başlanmalıdır. Üst yönetim, sürecin başından itibaren olaya dahil olmalıdır.
 • Eğitimin Alınması: İlgili personelin eğitimi önemlidir. Kalite yönetim sistemi uygulamasına çalışan bir Kalite Müdürü veya kalite bilincini artırmaya çalışan bir yönetici olun, mevcut örnek uygulamalar ve eğitimlerden yararlanılabilir.
 • Kalite El Kitabının Oluşturulması: Kalite el kitabı, kalite yönetim sisteminin genel hatlarını belirleyen önemli bir belgedir. İşinizi, hedeflerinizi ve kalite yönetim sistemi nasıl işleyeceğini tanımlar.
 • Destek Dokümantasyonunun Geliştirilmesi: Bu, kalite el kitabını destekleyen bir kılavuz kitabıdır. Görevleri, sorumlulukları ve prosedürleri tanımlar.
 • Kalite Yönetim Sisteminin Uygulanması: Anahtar nokta iletişim ve eğitimdir. Herkes, prosedürlere göre çalışmalı ve yapılan işi kanıtlayan kayıtları tutmalıdır.
 • Ön Tetkikin Dikkate Alınması: İntersistem Teknik tarafından yapılacak bir ön tetkik, uygulanmış kalite sisteminin eksikliklerini belirlemek için önemlidir. Bu, belgelendirme tetkikinden önce düzeltme fırsatı sunar.
 • Belgelendirme Tetkiki: İntersistem Teknik tarafından gerçekleştirilecek olan belgelendirme tetkiki, yönetim sisteminizin belgelendirilip belgelendirilmeyeceğini değerlendirir.
 • Sürekli Değerlendirme: Sertifika verildikten sonra, kalite sisteminizi kullanmaya devam ederek başarınızı sürdürebilirsiniz. Belgelendirme kuruluşunuz, sisteminizin periyodik kontrolünü gerçekleştirir.

ISO 9001 ile IATF 16949 Arasındaki Farklar Nelerdir ?

ISO 9001 ve IATF 16949 arasındaki farklar önemli ölçüde sektörel ve iş gereksinimlerine dayanmaktadır. İşte bu iki kalite yönetim standardı arasındaki ana farkları içeren özgün bir metin:

ISO 9001 ve IATF 16949 Farkları

ISO 9001 ve IATF 16949, kalite yönetim sistemlerini tanımlayan standartlardır; ancak her biri farklı sektörlere odaklanmaktadır. ISO 9001 genel bir standart olup tüm sektörlere uygulanabilirken, IATF 16949 özel olarak otomotiv sektörüne yönelik bir standarttır.

IATF 16949, ISO 9001'in temel prensiplerini kabul eder ve bu temel üzerine otomotiv endüstrisinin özel gereksinimlerini ekler. Bu, otomotiv üreticilerinin ve tedarikçilerinin belirli beklentilere uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

IATF 16949, ISO 9001'e ilave olarak bir dizi özel gereksinim içerir. Bu gereksinimler arasında mühendislik şartnamelerinin kontrolü, iş süreçlerinin verimliliğinin gözden geçirilmesi, müşteri temsilcisinin belirlenmesi ve görev yetkilerinin tanımlanması, çalışan motivasyonu ve yetkilendirilmesi, fabrika, tesis ve ekipman planlaması, beklenmedik durum planlarının hazırlanması, tesis temizliği ve düzeni, imalat yapılabilirliği ve ürün risk analizi, üretim ve tasarımda FMEA uygulamaları ve kontrol planı hazırlanması ve uygulanması gibi konular bulunmaktadır.

Bu spesifik gereksinimler, otomotiv endüstrisinin karmaşıklığı ve özel talepleri göz önüne alınarak IATF 16949 standardına eklenmiştir. Bu sayede otomotiv sektöründeki tedarikçi firmalar, müşteri beklentilerini daha etkili bir şekilde karşılayabilir ve endüstri standartlarına uygunluğunu sağlayabilirler.

Sonuç olarak, ISO 9001 genel bir kalite yönetim standardı sunarken, IATF 16949 otomotiv sektörüne özgü detaylı gereksinimleri içerir ve bu sektörde faaliyet gösteren firmalar için özel bir kalite yönetim çerçevesi sağlar.


QS 9000 ile IATF 16949 Arasındaki Farklar Nelerdir ?

QS-9000 ile IATF 16949:2016 arasındaki temel farklar, ISO 9001 standardındaki evrim ve süreç yaklaşımındaki değişikliklerle ilişkilidir. Bu iki standardın anahtar farklarını içeren özgün bir metin:

QS-9000 ve IATF 16949:2016 Farkları

QS-9000 ve IATF 16949:2016, kalite yönetim sistemlerini düzenleyen standartlardır, ancak IATF 16949:2016, ISO 9001:2000'e dayanırken QS-9000, ISO 9001:1994 temel alınarak geliştirilmiştir. İşte bu iki standardın temel farklarını belirten ana konular:

 • Dokümantasyon ve Süreç Odaklı Yaklaşım: QS-9000 döneminde, dokümantasyona daha fazla vurgu yapılmıştır. Oysa IATF 16949:2016, sadece 7 belirli bölümde yazılı prosedür gerektirmekte ve daha çok süreç odaklı bir yaklaşım benimsemektedir. Bu, organizasyonların prosesler arasındaki bağlantıları anlamalarını, proses etkinliğini ve verimliliğini kanıtlamalarını sağlar.
 • Sürekli İyileşme ve Düzeltici Faaliyetler: QS-9000 döneminde, düzeltici faaliyetlere daha fazla odaklanılmıştır. Ancak IATF 16949:2016, sürekli iyileşme faaliyetlerine ve sürekli iyileşme hedeflerine daha fazla vurgu yapar. Organizasyonlar, sürekli iyileşme için etkinlik ve verimlilik hedeflerini karşılamak amacıyla düzeltici faaliyetler başlatma kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Yönetim Katılımı ve Stratejik Hedefler: IATF 16949:2016, sistemin daha çok üst yönetim tarafından işletilmesini ve organizasyonların stratejik müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için proseslerini belirlemesini bekler. Bu, kalite politikası ve kalite hedeflerini oluşturmak için organizasyonun kendi stratejik ihtiyaçlarını anlamasını içerir.
 • Gerekliliklerdeki Değişiklikler: IATF 16949:2016'nın gereksinimlerindeki belirgin değişiklikler arasında kalite amaç ve hedeflerini tanımlama gerekliliği, çalışanların uzmanlığının ve motivasyonunun belirlenmesi, süreç dizayn gerekliliklerinin kapsama dahil edilmesi, artan tedarikçi gelişimi ve tedarikçi izleme gereklilikleri, artan müşteri memnuniyeti gereksinimleri, iç tetkikler için artan gereksinimler ve yönetim gözden geçirmesi yer almaktadır.
Bu farklar, IATF 16949:2016'nın önceki standartlara kıyasla daha güçlü bir süreç odaklı yaklaşım benimsemesini ve organizasyonların daha fazla stratejik yönetim ve sürekli iyileşme hedefine odaklanmasını sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

IATF 16949 Faydaları Nelerdir ?

 • Otomotiv sektöründe ürün ve süreç kalitesi ile ilgili tedarik zincirini iyileştirir.
 • Otomotiv endüstrisinde yaygın ve tutarlı uluslararası kalite sistem gerekliliklerini içermektedir.
 • Tedarikçi kalitesinde küresel güven sağlar.
 • Belgelendirme denetimleri için referans standart olma özelliğine sahiptir.
 • Müşteri memnuniyetini öncelikli kılan süreç odaklı denetim için alt yapı oluşturur.
 • Küresel pazarda kabul edilir bir standart olmanın getirdiği rekabet avantajını sağlar.

IATF 16949 Temel Prensipleri Nelerdir ?

Sistemin 5 temel prensibi vardır.

 • Müşteri beklentilerinin belirlenmesi
 • Çalışanların katılımı
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Sürekli İyileştirme
 • Kalite Hedeflerinin Yaygınlaştırılması