Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
  • Ocak 20, 2021
  • Hasan Şahap
  • Blog
ISO 9001 KYS Tedarikçi Kalitesi ve Geliştirmesi ?

İnşaat sektöründe kullanılan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS) gerçekten kalite planlaması, kalite güvencesi ve kalite kontrolünü ifade eder. KYS, inşaat endüstrisinin hedeflerine ve uygunluğuna ulaşılmasına yardımcı olur. İnşaat projelerinin başarıyla tamamlanmasını ve belirlenen süre ve minimum maliyetle verilen sınırlamalar dahilinde olmasını sağlamaktır.

Projelerin maliyet, kalite ve zaman arasında bir denge bulması bekleniyor.Maliyet kalitesi ve zaman dengesi kurma

Bununla birlikte, düşük maliyet ve yüksek kaliteyi ancak zaman pahasına tutmak mümkündür. Buna karşılık, hızlı bir projeyi yüksek kalitede ancak yüksek maliyetle bitirmek mümkündür. Başarılı bir proje için yüksek kalite önemlidir, ancak müşteri için öncelik olmayabilir. İnşaat aşamalarında daha önce belirlenen uygun bir kalite seviyesini nasıl korursunuz? Önleyici önlem almanız gerekir. Bu yüzden bir Kalite Yönetim Sistemine ihtiyacınız var. İnşaat ve işletmeye alma, çalışabilirliğini, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini etkileyeceği için proje için kritik iki aşamadır. KYS sizi denetim ve RCA süreçleriyle her aşamada destekleyecektir.


Kalite Yönetim Programı

Kalite Yönetim Programı

İnşaat sektörü için iyi bir ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), minimum aşamada sorunsuz ve uygun bir şekilde yönetim sağlayabilir. Kalitenin düşük olması proje ve inşaat şirketi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olacaktır. Sorunlar kalite yönetim programları ve uygulamaları ile giderilebilir.

ISO 9001, daha yüksek müşteri memnuniyeti sağlamak için kullanıcıların ya da yararlananların, inşaatçıların ve diğer katılımcıların gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olmak için gereklidir. İnşaat kuruluşları, inşaat endüstrisi için uygunluk ve denetim faydalarının öneminin farkındadır. Bazı yüklenicilerde, ISO 9001 standardının kullanımı yeterince olmasa da bu iso sertifikasının sistemin uygulanması sırasında ek harcamalara ve engellere maruz kalacağı algısı nedeniyle ISO 9001 belgesi ile belgelendirilmek için çok çaba sarf etmişlerdir. Ancak, bu uygulamanın katma değer ve tasarruf sağlayacağının farkında olamamışlardır.

Kalite, Başarıyı getirir

Kalitesizlik, inşaat sektöründe yer alan kuruluşlara istenmeyen maliyet artışına yol açabilir. Uygunsuzluklar, hatalar, önleme ve değerlendirme verimsizliği nedeniyle maliyete neden olabilir. Bu nedenle, kalite kavramı, başlangıçtan ve tüm aşamalardan itibaren tüm sürece dahil edilmelidir. Çizim ve planların yapıldığı proje planlama aşamasında bir kalite yönetim planından başlayarak, sistemi yapılandırmak önemlidir. Kalite standardı ve kalite tasarımı, yönetimin sürekli desteği ile projenin kalitesini artırabilir. Projenin başarısı için sürece katılan tüm tarafların iş birliği halinde olması gerekmektedir.

Bir 9001 KYS uygulaması, kuruluşun yararı ve büyümesi için sürece ve sisteme kalitenin aşılanmasında iyi bir çözüm olacaktır.

Çalışan bir ISO 9001 kalite sistemi, kalite uyumluluk faaliyetlerinizi etkili bir şekilde izlemenize, yönetmenize ve kuruluş içindeki farklı alanlara özgü kalite standartlarını korumanıza yardımcı olur.

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi, inşaat sektörü için çok doğru bir seçimdir. Kuruluşun yönetim sistemi, kapsamlı kalite ve süreç uygulamaları ile çalışarak ve daha iyi risk yönetimi, garantili uyumluluk ve tüm yasal gereksinimleri karşılamak için kalite sürecinizin amaçlarınıza ulaşmasında kolaylık sağlar.


ISO 9001 ile Kalite Kültürü Kazanımları Nelerdir?

Şüphesiz, bir şirketin başarısı, uygulamada olan ISO 9001:2015 kalite yönteminden ve sistemlerinden büyük ölçüde etkilenir. Kalite kültürü, doğru olduğu gibi, başarı için önemli bir faktör olabilir. Ancak bu kültür ulaşılması zor bir hedeftir. Elde edilen verilere göre kalite yönetim sistemlerindeki büyük artışlı dönüşüm ve iyileştirme, daha fazla üretkenlik ve maliyet azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Ancak, bireysel kullanıcıların sisteme uygun davranış yapılarında görülür bir iyileşme olmamıştır.

ISO 9001 Kurum Kültürü

Bu dönüşüme katılan işgücünde ayırt edici bir değişiklik görülememiş, farkındalık yapısı istenen seviyeye taşınamamıştır. Bu da kalite kültüründen uzaklaştığımıza işaret etmektedir. Bu nedenle, büyük beklentilere rağmen, kaliteli ürün/hizmet sunması beklenen kalite yönetimi uzmanları baskı altındadır, çünkü hataların görülme sıklığı azalmış olsa da hata olasılığı artış göstermektedir.

Peki kalite kültürü nasıl oluşturulur?

Kalite kültürü, sadece her çalışan, uygulamaya ve sonuçlara dönüşen temel bir değer ve inanç bütünlüğüne bağlı kaldığında oluşur ve korunur. Kalite Kültürüne başlamak için;

Mevcut kültür seviyesi tespiti

Sorunun boyutunu anlamak önemli olduğundan, onu değerlendirmeli, ölçmeli veya tanımlamalıyız. Aynı zamanda örgütte halihazırda kültür seviyesinin ne olduğu yani mevcut kültür seviyesini ortaya koymalıyız. Bu seviye olumlu veya olumsuz bulunabilir, bu da bir an önce harekete geçilmesi gerektiği anlamına gelir. Değerlendirmelerde, çalışan anketi, odak grupları, yönetim görüşmeleri, üçüncü taraf denetimleri vb. gibi araçlardan yararlanılabilir.

Liderliğin rolü

İster şirketten ister çalışanlardan istedikleri kalite olsun, liderler inisiyatif alma, yön verme ve ekiple ekstra yol kat etme konusunda bir rol ve bağlılığa sahiptirler. Çalışanlar yöneticilerin rol modeli olmasını beklemektedir. Yöneticiler, akranları olarak, çalışanlar bağımsız olarak çalışana kadar örnek olarak mevcut ve aktif olmalıdır. Kişisel gelişim ve davranışa odaklanma, kültürün oluşturulması için çok önemlidir.

Doğru ve etkin bir iletişim

Tüm çalışanlar kalite amaçlarına ve ortak hedeflere önem vermek zorundadır. Mesajın net, açık ve tutarlı bir şekilde iletilmesi gerektiğinden, onlarla iletişim kurmak çok önemlidir. Bu iletişimi kurarken, Hikâye anlatma ve fıkraları gibi metotlar her zaman fayda sağlar. Hedeflenen mesajların uygun şekilde verilmesi, kültürün kalitesini yükseltmede büyük etkiye sahiptir.

Ekip/Takım Ruhu

Ekip liderleri çözümler üretmek için doğru kişileri bir araya getirmelidir. Çapraz fonksiyonel bir ekip sadece problemleri çözmekle kalmaz, aynı zamanda yeniliklerin kaynağı haline gelir. Engelleri yıkar ve geleceği yakalamak için sinerji oluştururlar.

Çalışan Sahipliği

Çalışanlarınıza, kuruluş ve kararları ile sonuçları üzerinde yalnızca finansal değil sahiplik duygusu verilmelidir. Çalışanlar bu sayede değerli oldukları ve görüşlerine değer verildiği hissine sahip olurlar. Girişimlerini tanımak ve öğrenme fırsatları yaratmak, yönetim oluşması ve yönetim sisteminin etkinliğini sağlar. Bütün bunlar, güçlü, etkili bir ekip oluşturur ve amaçlanan kalite kültürünü ortaya çıkarır.

ISO 9001 kalite yönetim sistemi, işlemleri ve süreçleri yönetilebilen, mevcut diğer yönetim sistemleri ile entegre edilebilen ve uzun vadede ölçeklendirilebilen destekleyici bir kalite standardıdır. Daha fazla bilgi için lütfen diğer blog yazılarımıza göz atın…

Hızlı Başvuru