ISO 13485 Maddelerinin Yapısı

ISO 13485 Maddelerinin Yapısı


1- Kapsam


2- Bilgi Referansları


3- Terimler ve tanımlar


4- Kalite yönetim sistemleri


5- Yönetin sorumluluğu


6- Kaymak yönetimi


7- Ürün gerçekleştirme


8- Ölçme, analiz ve iyileştirme.


4, 5, 6, 7 ve 8. maddeler zorunlu şartlardır.