ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı


1 Kapsam


2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar


3 Terimler ve tarifler


3.1 Organizasyon ve liderlikle ilgili terimler


3.2 Planlama ile ilgili terimler


3.3 Destek ve operasyonla ilgili terimler


3.4 Performans değerlendirme ve iyileştirme ile ilgili terimler


4 Kuruluşun bağlamı


4.1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması


4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması


4.3 Çevre yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi


4.4 Çevre yönetim sistemi


5 Liderlik


5.1 Liderlik ve taahhüt


5.2 Çevre politikası


5.3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar


6 Planlama


6.1 Risk ve fırsat belirleme faaliyetleri


6.2 Çevre amaçları ve bunlara ulaşmak için planlama


7 Destek


7.1 Kaynaklar


7.2 Yeterlilik


7.3 Farkındalık


7.4 İletişim


7.5 Dokümante edilmiş bilgi


8 Operasyon


8.1 Operasyonel planlama ve kontrol


8.2 Acil duruma hazır olma ve müdahale


9 Performans değerlendirme


9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme


9.2 İç tetkik


9.3 Yönetimin gözden geçirmesi


10 İyileştirme


10.1 Genel


10.2 Uygunsuzluk ve düzeltici


10.3 Sürekli iyileştirme