ISO 14001 Çevre Kalite Sistem Yöneticisi Eğitimi

ISO 14001 Çevre Kalite Sistem Yöneticisi Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Katılımcıların çalışma hayatlarında çevreyi yönetebilmeleri için planlanan bu eğitimde; konunun önemini ve çevre yönetim sisteminin anahtar parçalarını anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra çevreyi yönetirken başarısızlığa sebep olan faktörler ile kaliteyi etkileyebilen farklı yollar ele alınmaktadır. Bu materyalleri kullanarak, çevre merkezli yaklaşım ile yaşamdaki rollerini sürdürebilmek.


Eğitimin İçeriği:


•Çevre tanımları ve genel görüş


•Çevreyi yönetebilmek için yapılması gerekenler ve sırası


•Süreç kavramı


•Çevre nerede başlar?


•Çevreyi tasarlamak, çevresel boyut tespiti, tehlike tanımlaması, risk analizi, çevre analizi


•Prototip oluşturmak


•Mantıksal temel dayanak


•Çevre sisteminin anahtar parçaları


•ISO 14001, ISO 14002 Standartları


-Çevre politikası


-İnsanlar


-Dokumanlar


•Çevre yönetim sistemi


•Çevre yasal mevzuatları, uluslar arası sözleşmeler v.b.


-Gerçekleştirme


-Dağıtım


-Servis


-Kontrol


•Çevre araçları


-Çevre denetçileri


-Çevre çemberleri


-Problem çözümleri


•Çevreyi yönetmenin en kritik önemi olan amacı(sıfır kirlilik)


•Kontrol listeleri


Katılımcı Profili:


Eğitime tüm insan kaynakları katılabilir, Ancak İşletmelerde üst düzey görev alanlar ve/veya görev almak isteyen tüm vasıflı insan kaynakları.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


3 - 5 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yâda Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.