Blog Image

ISO 20000-1:2018 Amaçları Nedir ?


Bilişim Teknolojileri (BT) Sisteminde kuruluşunuzun uygulamasının genel amaçları aşağıda listelenmiştir:


• Maliyetleri Düşürmek


• Erişilebilirliği Arttırmak


• Kapasiteyi Ayarlamak


• İş Gücünü Arttırmak


• Kaynakların Verimli Kullanılmasını Sağlamak


• Ölçeklenebilirliği Arttırmak


• ISO 20000 - ITIL' a göre Yüksek Kalitede BT Hizmeti,


Bu maddeyi detaylandırırsak:


– Proje Yönetimi teknikleriyle Servis Geliştirme Programlarıprojeleri hazırlanmalıdır


– Belirli bir Servis Kültürünün Kurum içinde oturtulması ile


– ISO 20000 - ITIL modüllerinin uygulanması ile alınabilir