iso-20000-jenerik

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Kalite Belgesi


ISO 20000-1 NEDİR?


ISO 20000-1 Standardı Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardı olarak tanımlanmıştır.


Bilişim Teknoloji kuruluşları ilgili operasyonlarını yönetmelerinde ve hizmet vermelerinde hangi metodları uygulayacaklar, nasıl uygulanacak konularına kılavuzluk eden bir standarttır.


ISO 20000-1 Bilişim Teknolojileri BT Standardı Belgelendirmesi yapmak isteyen bilişim teknoloji firmaları bu belgeyi alabilmesi için mutlaka servis sonrası hizmetlerini oluşturmalıdır.


Standard, kendi başına bir standart olmayıp, bilişim dünyasını içeren 6 veya 7 standardın bir araya getirilerek bilişim firmalarının faaliyetlerini ve kurumsal yapısını oluşturmak için hazırlanmıştır.


ISO 20001 Sistemi Anlatan Standarttır, ISO 20000-2 ise ISO 9004 gibi Kılavuzluk eden standarttır.


ISO 20000 - ITIL Nedir?


•Kurum ile BT arasında gerekli olan etkileşimi hızlı ve belirli kurallar çerçevesinde sağlar


•BT Hizmetlerini yöneterek, bir veya birden çok iş birimine destek verebilir hale getirmek


•ISO 20000 - ITIL en iyi uygulamaların(best practices), deneyimlerin bir araya toplanması, getirilmesi ile oluşturulmuş bir kütüphanedir


•ISO 20000 - ITIL felsefesi, büyük küçük tüm BT organizasyonlarına göre ölçeklenebilen süreç merkezli bir yaklaşımı destekler.


•BT Hizmet Yönetimi toplam 11 adet modülün bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir yöntemdir. Temel olarak modüller Hizmet Yönetimi ve Hizmet Sunumu ana başlıkları altında toplanırlar


•Toplam 11 adet modül birbiri ile etkileşim içindedir. Her bir modül birbirinin tamamlayıcısı niteliğindedir. Bu sebepten dolayı genel olarak bu modüllerin birbirinden ayrı bağımsız modüller gibi düşünülmemesi gereklidir.


ISO 20000 - ITIL metodolojisi her sektördeki, farklı boyutlardaki kurumlara uygulanabilinir.


ISO 20000 - ITIL esnek bir yapıya sahip olması sebebi ile kurumlar hizmetlerini ISO 20000 - ITIL'e uyumlu duruma getirebilirler veya tam tersi olarak ISO 20000 - ITIL kurumlara uygun hale gelebilir.


ISO/IEC 20000 BELGESİ (ISO 20000-1 BELGESİ) STANDARTLARI SERİSİ


iso iec 20000 bt hizmet


ISO/IEC 20000 Belgesi için ISO 20000 Bilgi Teknolojisi (BT) Standart Serisi geniş bir aile olma yolunda ilerlemektedir. ISO ve IEC-Uluslararası Elektroteknik Komisyonunun birlikte oluşturduğu ISO/JTC 1/SC 40 numaralı teknik alt komite tarafından geliştirilen BT Standartları, endüstrinin BT Hizmet yönetim sistemleri için Uluslararası kılavuzluk sağlar. Standardı etkili ve kolay bir şekilde uygulamak için gereklilikleri ortaya koyar. Ayrıca kriterleri karşılamak için kullanılabilecek diğer standartlar ve çerçeveleri önererek atıflar yapar.


BT Standartlarına daha az aşina olanlara, çok teknik olmayan dilde net bilgilerden yararlanacakları kolay bir yapı sağlar. Ek yük getirmeden yapılandırılmış uygulama, kuruluşlara daha fazla verimlilik ve iyileştirilmiş müşteri ilişkileri gibi birçok fayda sağlar.


ISO 20000-1 Belgesi, Bilgi Teknolojisi Hizmet Standardı, günümüz şartlarının dijital ortamına ne kadar alakalı olduğunuzu; Yalın (Lean), Çevik (Agile) ve DevOps gibi popüler hizmet yönetim sistemi modellerine de uygunluğunuzu gösterir. Kuruluşunuzun özel ihtiyaçlarını dikkate aldığınız ve uygun gördüğünüz şekilde adapte olmanıza izin verir ve bunun için tanımlayıcı ve kapsayıcıdır.


2019 yılında ISO tarafından yayınlanan 2 standart ile güçlendirilen serinin güncel 3 adet uygulayıcı kuruluşlar için ve 1 adette denetim mekanizmasını sağlayan kuruluşlar için 4 ana standardı bulunmaktadır.


Bu standartlar;


1- ISO / IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi Gereksinimleri Standardı:


Bir kuruluşun ISO / IEC 20000-1 belgesi hizmet yönetim sistemi (SMS) oluşturması, uygulaması, sürdürmesi ve sürekli olarak iyileştirmesi için gereksinimleri belirlemektedir. Standartta belirtilen gereksinimler, hizmet gereksinimlerini karşılama ve değer sunmak için hizmetlerin planlanmasını, tasarımını, geçişi, teslimi ve iyileştirilmeyi içermektedir.


Standartta aşağıda verilen yapılar kullanılmaktadır;


•Hizmet arayan ve bu hizmetlerin kalitesi konusunda güvence isteyen bir müşteri;


•Tedarik zincirinde olanlar da dahil olmak üzere tüm hizmet sağlayıcıları tarafından hizmet yaşam döngüsüne tutarlı bir yaklaşım gerektiren bir müşteri;


•Hizmetlerin planlanması, tasarımı, geçişi, teslimi ve iyileştirilmesi yeteneğini gösteren bir kuruluş;


•Hizmet yönetim sistemi (SMS) ve hizmetlerini izleyen, ölçen ve gözden geçiren bir kuruluş,


•Hizmet yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanması ve işletilmesi yoluyla hizmetlerin planlanması, tasarımı, geçişi, teslimi ve iyileştirilmesini geliştiren kuruluş,


•Standart gerekliliklerine göre uygunluk değerlendirmeleri yapan kuruluş veya diğer bir taraf,


•SMS’ de eğitim veya tavsiye sağlayıcısı.


ISO 20000-1 Standart tanımlamasında, SMS kapsamındaki hizmet veya hizmetlerin tümü HİZMET olarak adlandırılmıştır. Ayrıca diğer bir tanımlamada, müşterilere hizmet veren ve hizmet yönetim sistemi kapsamı sahibi olarak ta KURULUŞ tanımlaması yapılmıştır. Sistem Kapsamı Kuruluş, büyük bir şirketin departmanı ya da büyük bir organizasyonun parçası olabilir denilmiştir. İç veya dış müşterilere bir hizmet veya hizmet yöneten ve sunan bir kuruluş veya kuruluşun bir kısmı da hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmıştır. Standartta, hizmet veya kuruluş yapısı açıkça belirtilmektedir.


2- ISO / IEC 20000-2:2019 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemlerinin Uygulanmasına İlişkin Rehberlik Standardı:


ISO/IEC 20000-2 Standardı, Kuruluşlara, ISO 20000-1 tabanlı bir hizmet yönetim sisteminin uygulanması hakkında rehberlik sağlayan kılavuz standartlardan birisidir. Kuruluşların, ISO 20000 serisinin diğer kısımlarına ve diğer ilgili standartlara referanslar dahil, ISO 20000-1 standardını yorumlama ve uygulamaları gerçekleştirmek için örnekleri ve önerileri anladıkları standarttır.


3- ISO / IEC 20000-3:2019 Bilgi Teknolojisi ISO 20000-1 Standardının, Kapsam Tanımı ve Uygulanabilirliği Hakkında Rehberlik Standardı:


ISO/IEC 20000-3 Standardı, kapsam tanımı ve ISO / IEC 20000-1'de belirtilen gereksinimlere uygulanabilirlik konusunda uygulayıcı kuruluşlara rehberlik sağlayan standarttır. ISO / IEC 20000-1 'in kuruluşun koşullarına uygulanabilir olup olmadığının belirlenmesine yardımcı olur. Kuruluşun diğer yönetim sistemlerinin kapsamını tanımlama deneyimine sahip olup olmadığına bakılmaksızın, BT Hizmet yönetim Sistemi kapsamının nasıl tanımlanabileceğini ortaya koyar.


Standarttaki kılavuz, kuruluşun ISO 20000-1' e uygunluk değerlendirmesi planlamasına ve hazırlanmasına yardımcı olabilir. Standart Ek A, Hizmet Yönetim Sistemi (SMS) için olası kapsam beyanlarının örneklerini içermektedir. Örnekler, çok basit durumdan karmaşık hizmet tedarik zincirlerine kadar değişen kuruluşlar için bir dizi senaryo içererek anlaşılırlık sağlar.


ISO/IEC 20000-3 Standardı, SMS' nin uygulanmasını planlamaktan sorumlu personelin yanı sıra değerlendiriciler ve danışmanlar tarafından da kullanılabilir. ISO / IEC 20000-2'de verilen rehberliği tamamlayıcı özelliktedir.


4- ISO / IEC 20000-6 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi’ nin Denetimini ve Sertifikasyonu Sağlayan Kuruluşlar İçin Gereksinimler Standart;


ISO/IEC 20000-6 Standardı, ISO/IEC 20000-1 BT Hizmet Yönetim Sistemi’ nin denetimini ve sertifikasyonu sağlayan kuruluşlar için gereksinimlerini tanımlayan standarttır.


Bu standart, BT Yönetim Sistemi uygulayan kuruluşlarının uygunluğunun ortaya konmasında Belgelendirme kuruluşları gereksinimlerini tanımlamaktadır.