Blog Image

ISO 20000-1 BT Yönetim Sistemi Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Bilgi Teknolojisi tanımlamaları ve ortak özellikleri, Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetiminin dayandığı temelleri, Standart temel kavramları, ISO 20000 ailesinin üyeleri, ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 2: Uygulama Prensipleri standardı, TSE ISO/IEC TR 20000-3 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 3: ISO/IEC 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz standardı, Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin dayandığı temel prensipler, ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim Sistemi Standardının Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin neler olduğu ve tüm anlatılanların yanı sıra Dokümantasyon gereklikleri hakkında temel bilgilerle bilinçlendirmek.


Eğitimin İçeriği:


Bilgi Tekonlojisi tanımlamaları,


Bilgi Tekonlojisinin tarihçesi,


Temel kavramlar,


ISO 20000 Serisi


TSE ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 1: Özellikler


TSE ISO/IEC 20000-2 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 2: Uygulama Prensipleri


TSE ISO/IEC TR 20000-3 Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi - Bölüm 3: ISO/IEC 20000-1 standardının kapsam tanımı ve uygulanabilirliği hakkında kılavuz


Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kavramının ve sistematiğinin anlaşılması,


ISO 20000-1 Standardın Maddelerine Yönelik Gereksinimlerin Değerlendirilmesi,


Sisteme Yönelik Uygulamalar.


Katılımcı Profili:


ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Eğitimi için her hangi bir ön koşul gerekmemekle birlikte; katılımcıların en az lise ve dengi okul mezunu olması, eğitimden elde etmek istenilen fayda da önemli etkendir.


Firmalarda ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemini uygulamak isteyen personeller, Kariyerine Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemi ile ilgili tecrübelerini katmak isteyenler, öğrenciler, ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemi ile yönetilen firma çalışanları, ISO 20000-1 Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetim sistemine ilgi duyan herhangi bir neden olmaksızın öğrenmek isteyen insan kaynakları.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


2 yada 3 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.