ISO 20000-1:2018 Kimlere Verilir

ISO 20000-1:2018 Kimlere Verilir ?


ISO 20000 Standardı, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun Bilişim Teknolojileri (BT) hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standart özellikle Bilişim Teknolojileri (BT) bölümleri gibi iç Bilişim Teknolojileri (BT) hizmeti sağlayıcıları ve Bilişim Teknolojileri (BT) taşeron kurumları gibi dış Bilişim Teknolojileri (BT) hizmeti sağlayıcıları için uygundur.


ISO 20000 Standardı; Dış Kaynak Kullanımı, Telekomünikasyon, Finans ve Kamu sektörleri, Call Center Hizmet Sağlayıcıları v.b. gibi bazı önde gelen Bilişim Teknolojileri (BT) bağımlı sektörlerde uygulanmaya ve tercih edilmeye başlamıştır.