ISO 20000-1:2018 Modülleri Nelerdir

ISO 20000-1:2018 Modülleri Nelerdir ?


11 Adet Modül 2 Grupta değerlendirilir,


1-Hizmet Desteği

•Hizmet Masası


•Olay Yönetimi


•Sorun Yönetimi


•Konfigürasyon Yönetimi


•Değişim Yönetimi


•Sürüm Yönetimi


2-Hizmet Sunumu

•Hizmet Seviyesi Yönetimi


•Finansal Yönetim


•Kapasite Yönetimi


•Hizmet Sürekliliği Yönetimi


•Kullanılabilirlik Yönetimi