ISO 20000-1:2018 Nasıl Çıkmıştır

ISO 20000-1:2018 Nasıl Çıkmıştır ?


• İlk sürüm toplam 42 adet kitaptan oluşmaktaydı. 42 kitabın içinde Bilgi Teknolojilerinin Yönetimi ile ilgili her tür konu, olay ve durum en ince ayrıntısına kadar anlatılmaktaydı.


Bir misal verilecek olursa: Bilgisayar nasıl kurulur, ağ yapılarına göre kablo seçimi, etkili yangın mücadele teknikleri • Genel olarak birinci sürüm ile birlikte kitaplarda yer alan mevcut bilgilerin sadece %20'lik bir kısmının etkili biçimde kullanıldığı, geriye kalan %80'lik kısmın genel olarak kullanılmadığı tespit edilmiştir.


• Sonuç olarak 2. Sürüm için kitaplar hazırlanırken aşağıda yer alan konulara özellikle dikkat edilmiştir:


1)Tekrarlayan eşdeğer bilgilerin kaldırılması


2)Bilgiler arasındaki tutarlılığın arttırılması


3)Geliştirilmiş yönetim


4)Daha fazla konu odaklı


5)Güncellenmiş bilgiler


• İkinci Sürüm aşağıdaki bahsedilen yeniliklerle beraber 2001 yılında yayımlanmıştır.


– Toplam 7 kitap kalmıştır


– 10 ana kitap iki başlık altında toplanmıştır.


• Hizmet Desteği


• Hizmet Sunumu


– 4 adet modül yeniden isimlendirilmiştir


• Çözüm Yönetimi ve Maliyetlendirme(SD&C)=>Sürüm Yönetimi


• Maliyet Yönetimi=> Finansal Yönetim


• Süreç Yönetimi=> Hizmet Sürekliliği Yönetimi


• Yardım Masası=> Olay Yönetimi


– Servis Masası fonksiyonu eklenmiştir


– Mevcut içerik elden geçirilerek yeniden düzenlenmiştir.


• 3. sürüm 2. sürümde yer alan ve hala çözümlenmemiş olan eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır. 3. sürüm genel olarak BT servislerinin tüm yaşam döngüsünü, ilgili servisin planlama aşamasından, devre dışı bırakıncaya kadar ki tüm evrelerini kapsayacak şekilde güncellenmiştir. 3. sürüm özellikle aşağıda belirtilmiş olan konular üzerine yoğunlaşmıştır:


– Yatırımın Geri Dönüşü(Return of Investment)


– Bilgiler Arası Tutarsızlık(Inconsistency)


– BT'deki Dinamik Değişiklikler(Changes in IT)


– Yaşam Döngüsü (Lifecycle)


• Üçüncü Sürüm ile beraber toplam 7 olan kitap sayısı 5'e düşürülmüştür


– Hizmet Stratejisi (Service Strategy)


– Hizmet Tasarımı (Service Design)


– Hizmet Geçişi (Service Transition)


– Hizmet Yönetimi (Service Operation)


– Sürekli Servis Gelişimi (Continual Service Improvement)