Blog Image

ISO 20000-1:2018 Sistemi Nasıl Kurulur ?


1.Sistemin kurulmasına yönelik en önemli aşama;bu süreçlerin tamamına işletme üst yönetiminin destek vererek, çalışmaları ve çalışanları teşvik etmesidir.


2.ISO 20000 sertifikasyonuna yönelik başvurunuz için hazırlanmaya başlamadan önce standardın bir kopyasını temin etmeniz gerekir. Standardı TSE’nin internet sitesinden veya IEC’ den, bedeli karşılığı elektronik ortamda temin edebilirsiniz.


3.Öncelikle standardı okumalı ve genel bilgi sahibi olmalısınız. Ayrıca konu ile ilgili İntersistem Teknik’ ten hizmet almanız süreçlere hâkim olmanız açısından faydalıdır.


4.Arzu ederseniz belgelendirme süreci içerisinde size yol gösterecek İntersistem Teknik’ ten mevcut durumunuzun analizi ve varsa farklılıklarınızın tespiti için bir ön denetim isteyebilirsiniz.


5.Şirketiniz ile ilgili yapacaklarınızı ve taahhütlerinizi içeren bir hizmet yönetim politikası oluşturmanız gerekmektedir.


6.Sonrasında, oluşturmuş olduğunuz politika ve taahhütleriniz ile ilgili hizmet yönetim aksiyonların zı planlamalısınız.


7.Hizmet seviyesi ve sürekliliği ile ilgili “yönetim ve süreklilik” yapısını oluşturmalısınız.


8.BT finansal yönetim yapısını kurmalısınız.


9.Kapasite yönetim yapısını kurmalısınız.


10.Bilgi güvenliğine yönelik yönetim yapısını kurmalısınız.


11.Tedarikçi seçim, yönetim ve değerlendirme yapısını kurmalısınız.


12.Olay ve problem yönetimi yapısını kurmalısınız.


13.Konfigürasyon yönetimi yapısını kurmalısınız.


14.Değişim yönetimi yapısını kurmalısınız.


15.Sürüm yönetimi yapısını kurmalısınız.


16.İşletmeniz içerisinde kapsamlı bir iç tetkik yapmalısınız.


17.Yönetim gözden geçirmesi yapmalısınız.


18.Belgelendirme için İntersistem Teknik’ e başvuru yapmalısınız.


19.İntersistem Teknik tarafından yapılacak tetkik sonrası tüm süreçlerin tamamlanması ve rapor sunumu.


20.Sunulan raporda, şartları karşılamayan eksikler ve hatalar var ise giderilmesi.


21.ISO 20000 sertifikası verilmesinin kararlaştırılması.


22.İşletmenizce belirlenecek takip tetkik periyoduna göre ara denetimlerin yapılması.


Aşamaları sonucunda ISO 20000 Belgesine sahip olacak ve Logolarını kullanacaksınız.