ISO 20000-1:2018 Standartları Nelerdir

ISO 20000-1:2018 Standartları Nelerdir ?


• ITIL'in kendisi tam bir standart olmamasına rağmen şu anda ITIL altyapısını kullanarak tüm dünyada geçerli genel bir standardın oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Şu anda İngiliz BS 15000 standardı direkt olarak ITIL felsefesini kullanan tek standart olma özelliğine sahip olmakla beraber yayımlandığı günden itibaren bir çok ülkede başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.


BS 15000 standardının başarılı olması ve yaygın kullanılması Uluslararası Standatları Enstitüsünün dikkatini çekmiş ve Bilgi Teknolojileri Hizmet

Yönetimi için kullanılacak ilk standart olan ISO 20000 de ITIL altyapısının kullanılması tercih edilmiştir.


• ISO 20000 standardı ilk olarak Aralık 2005 tarihinde yayımlanmıştır ve geliştirilmeye devam etmektedir.


• Şu anda mevcut olarak ITIL'in 2. sürümü kullanılmaktadır ve 2.sürüm tüm dünya da geçerlidir. ITIL'in hazırlanmakta olan 3. sürümü hem 2. sürümün eksik kaldığı noktaları idermek hemde ISO 20000 standardizasyonu açısından düzenlenmesigereken bölümlerin düzenlenmesi amacıyla hazırlanmaktadır.