ISO 20000-1:2018 Süreçleri Nelerdir

ISO 20000-1:2018 Süreçleri Nelerdir ?


1.Bilgi Güvenliği Yönetim Süreci


2.Hizmet Düzeyi Yönetim Süreci (SLA)


3.Problem Yönetim Süreci


4.Değiştirilmiş veya Yeni Oluşmuş Servislerin Planlanması ve Uygulanması Süreci


5.kapasite Yönetim Süreci


6.Erişilebilirlik Yönetim Süreci


7.Bilişim Teknolojileri Hizmetlerine yönelik Finans Yönetimi Süreci


8.Envanter Yönetimi ve Konfigürasyon Süreci


9.Değişim Yönetimi Süreci


10.Sürüm Yönetimi Süreci


12.Tedarikçi İlişkiler Yönetim Süreci


13.Çağrı ve Olay Yönetimi Süreci


14.Hizmetin Sürekliliği Yönetim Süreci