ISO 20000-1 BT Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi

ISO 20000-1 BT Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi


Eğitimin Amacı:


ISO 20000-1 BT Yönetim Sistemi Yönetim Sistemleri dokümantasyonu içinde yer alan ISO 20000-1 BT Yönetim Sistemi Politikası ve BT Yönetim Sistemi Hedefleri, BT Yönetim Sistemi El Kitabı, standardın öngördüğü Prosedürleri, Uygulanabilirlik Bildirgesi, Risk Tablosu, Programlar, proseslerin etkin planlanması, uygulanması ve kontrolünü sağlamak için kuruluşun ihtiyaç duyduğu dokümanları kuruluşun büyüklüğü ve faaliyetlerin özelliği, proseslerin karmaşıklığı ve bunların aralarındaki etkileşim ve personelin yeterliliği de dikkate alınarak hazırlanması sağlanmaktadır.


Eğitimin İçeriği:


•ISO 20000-1 BT Yönetim Sistemi Tarihçesi


•ISO 20000-1, 2, 3 BT Yönetim Sistemi Standartları


•ISO 20000-1 BT Yönetim Sistemi Yönetim Sistemlerinin Doküman Yapısı


•Bilgi Güvenliği El Kitabı


•Prosedürler


•Uygulanabilirlik Bildirgesi


•Risk Tablosu


•Programlar


•Destek Dokümanlar (Talimatlar, Formlar, Çizelgeler, Kılavuzlar v.b.)


•Doküman Kontrolü, Pratik ve Örnek Uygulamalar.


Katılımcı Profili:


ISO 20000-1 BT Yönetim Sistemi Sistemi kurulması çalışmalarında yer alan sistem kurucular katılabilir.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


1 yada 2 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.