ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları


ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Faydaları


• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle tüm dünyada ticaret kolaylığının sağlanması


• ISO 22000; diğer perakende standartları kapsar; standart ve kodeks ile ilişkili uluslararası bilinen yasal uygulamalardan bahseder,


• Belirlenen kriterlerin dışındaki ürün oranındaki azalmadan dolayı maliyetlerin azalması ve firmanın vizyonunun korunması


• Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı ile risklerin hızlı, verimli ve dinamik kontrolü,


• Gıda güvenliği ile ilgili tüm tüketici taleplerini karşılaması.


• Ön gereklilik programlarının sistematik yönetimi,


• Tüm personelin gıda güvenliği ve hijyen konusunda bilinçlenmesi ve artan teknik yeterlilik sağlanması


• Gıda zehirlenmesi riskini minimize etmesi


• Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim sağlanması


• Proses kontrolün dokümanlarla kanıtlanmasına olanak vermesi,


• Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması,


• Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi


• Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesi,


• Etkin stok kontrolü ve veri sağlama


• Etkin zaman yönetimi,


• Müşteri güveninin ve memnuniyetinin sağlanması.


• Pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesi,


• Ürün güvenlik problemlerini önlemesi,


• Hata yapılarak kazanılan tecrübeye güvenmekten ziyade potansiyel tehlikeleri önceden haber vermesi,


• Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması.