ISO 22000:2018 Belgesi Fiyatı

ISO 22000:2018 Belgesi Fiyatı


Gıda organizasyonunu proses yapısı, personel sayısı, üretim ve ürün komplekslik yapısı, ÖGP Programları, denetim sayısı, sertifika basımı, yol, konaklama, iaşe gibi sistem gereksinimleri dikkate alınarak intersistem ücretlendirme talimatında değerlendirilerek hesaplanan gider ve maliyet parameteleri toplamı ISO 22000:2018 Belgesi Fiyatıdır.