ISO 22000:2018 Belgesi Standart Kapsamı/İçeriği

ISO 22000:2018 Belgesi Standart Kapsamı/İçeriği


Önsöz


Giriş


1. Kapsam maddesi


2. Normatif referanslar maddesi


3. Terimler ve tanımlar maddesi


4. Örgütün içeriği maddesi


4.1 Organizasyonu ve içeriğini anlamak maddesi


4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak maddesi


4.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi maddesi


4.4 Gıda güvenliği yönetim sistemi maddesi


5. Liderlik maddesi


5.1 Liderlik ve bağlılık maddesi


5.2 Politikası maddesi


5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer maddesi


6. Planlama maddesi


6.1 Riskleri ve fırsatları ele alacak eylemler maddesi


6.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama maddesi


6.3 Değişikliklerin planlanması maddesi


7. Destek maddesi


7.1 Kaynaklar maddesi


7.2 Yetkinlik maddesi


7.3 Farkındalık maddesi


7.4 İletişim maddesi


7.5 Belgelenmiş bilgi maddesi


8. Operasyon maddesi


8.1 Operasyonel planlama ve kontrol maddesi


8.2 Önkoşul programları (PRP'ler) maddesi


8.3 İzlenebilirlik sistemi maddesi


8.4 Acil durum hazırlığı ve yanıtı maddesi


8.5 Tehlikeli kontrol maddesi


8.6 PRP'leri ve tehlike kontrol planını belirten bilgileri güncelleme maddesi


8.7 İzleme ve ölçme kontrolü maddesi


8.8 PRP'ler ve tehlike kontrol planı ile ilgili doğrulama maddesi


8.9 Ürün ve süreç uygunsuzluklarının kontrolü maddesi


9. Performans değerlendirmesi maddesi


9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme maddesi


9.2 İç denetim maddesi


9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi maddesi


10. İyileştirme maddesi


10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici eylem maddesi


10.2 Sürekli iyileştirme maddesi


10.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncellenmesi maddesi


CODEX HACCP ile bu belge arasındaki Ek A çapraz referansları


Ek B Bu belge ile ISO 22000: 2005 arasındaki referans çaprazlaması


Kaynakça