ISO 22000:2018 Belgesi Veren Firmalar

ISO 22000:2018 Belgesi Veren Firmalar


Yeni gıda güvenliği sistemini kurmuş ve uygulamaya almış olan firmalar 3. Taraf tetkik yapan İntersistem Belgelendirme gibi ISO/IEC 17021-1 standardına uygun akredite belgelendirme kuruluşlarından belge alabilirler.


Danışmanlık kuruluşları bu belgeyi verme yetkisine sahip değillerdir.