iso 22000 2018 jenerik

ISO 22000:2018 Belgesi


Üreticiden tüketiciye kadarki zincirde her kesimi tümüyle etkileyen gıda kökenli salgın, zehirlenme, bozulma benzeri olumsuzluklar, endüstrinin kalite sistemindeki hijyen sorunlarından ve risk oluşturabilen her bir parametrenin ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesiyle sorunların giderilmesi yolunda, Gıda endüstrisi uzmanları tarafından geliştirilmiş uluslar arası kabul görmüş gıda güvenliği belgesine ISO 22000 denir.


Bu standardın amacı, gıda güvenliği yönetiminin ihtiyaçlarını gıda tedarik zinciri ile uyumlu hale getirmektir.


Bu standart ile;


•ISO 9001 ve/veya ISO 14001 gibi standartların entegrasyonu kolaylaştırılıyor,


•Kuruluşların risk ve yönetim sistemi iş seviyesi arasındaki farkı birbirinden ayıran yeni bir gıda risk hayati yapısını getiriyor,


•Codex Alimentarius etkilinliği artırılıyor.


ISO 22000:2018 genel olarak tanınan kilit konumları birleştiren gıda güvenliği tehlikelerinin dinamik kontrolünü, etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, Ön Koşul Programları ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prensipleri ile gerçekleştirilmektedir.


Organizasyon olarak, Yönetişim, Tüketiciler, Danışmanlık, Endüstri ve Araştırma şeklinde yapılandırılmıştır.


ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Standardı önceki versiyon 2005’in yerine geçti ve Yayınlandığı tarih olan 2018 Haziran’ dan itibaren 2021 Haziran tarihine kadar geçiş dönemini sürdürecektir.