ISO 22000:2018 Sistemi Yapısı Nasıldır ?

ISO 22000:2018 Sistemi Yapısı Nasıldır ?


•Yönetim sorumluluğu (üst yönetimin taahhüdü, gıda güvenliği politikası, yetki ve sorumluluklar, gıda güvenliği ekibi, iç tetkikler, yönetimin gözden geçirmesi)


•Kaynak yönetimi (çalışmayı yürütecek insan kaynağı, altyapı ve çalışma ortamı)


•Güvenli ürün planlama ve gerçekleştirme (tehlike analizlerini yapma, plan oluşturma, süreçlerin belirlenmesi ve dokümante edilmesi, doğrulama planlaması, izlenebilirlik sistemi, uygunsuzluk kontrolü)


•Gıda güvenliği yönetim sisteminin tamamlanması, doğrulanması ve iyileştirilmesi (gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması, izleme ve ölçmenin kontrolü, sürekli iyileştirme çalışmaları, sistemin güncelleştirilmesi)