ISO 22000:2018 Standard Serisi

ISO 22000:2018 Standard Serisi


•TS EN ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda Zincirindeki kuruluşlar için şartlar,


•ISO 22003 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi – Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin tetkikini ve belgelendirmesini yapan kuruluşlar için şartlar,


•TS EN ISO 22004 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi –ISO 22000:2018’in uygulanması ile ilgili kılavuz standardı,


•ISO 22005,Yem ve gıda zincirinde izlenebilirlik- Sistem tasarımı ve hazırlanması için genel ilkeler ve klavuzluk standardından oluşmaktadır.