ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesinin Amacı Nedir ?

ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesinin Amacı Nedir ?


•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standardının yorumlanmasını sağlamak,


•İşletmelerin yönetim sistemini kurması ve uygulaması için standardın şartlarını anlamak,


•Standardın getirdiği yenilikleri özümsemek,


•Gıda Güvenliği kavramlarını anlayabilmek,


•Tüm ISO yönetim sistemi standartlarında ortak olan Üst Düzey Yapının benimsenmesi, kuruluşların ISO 22000'i belirli bir zamanda diğer yönetim sistemleriyle (ISO 9001 veya ISO 14001 gibi) birleştirmesini kolaylaştırıyor,


•İşletme düzeyinde risk ve yönetim sistemi iş seviyesi arasındaki farkı birbirinden ayıran yeni bir risk - gıda işletmelerinde hayati bir kavram olarak gerçekleşiyor,


•Hükümetler için gıda güvenliği ilkeleri geliştiren Birleşmiş Milletler Gıda Grubu olan Codex Alimentarius' a güçlü bağlantı oluşturmak.