ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesinin Faydaları

ISO 22000:2018 Yeni Gıda Belgesinin Faydaları


•Pazarda güven kazanma


•Sektörde Rekabet gücü kazanma


•Ürün ve hizmet kalitesinde ölçülebilir düzelme


•Ürün iadesinin ortadan kalkması ve firma-marka imaj koruması


•Disiplin bir üretim ve yönetim


•Yönetim etkinliğini artırma


•Uluslararası pazarlarda gereksinimleri sağlama, dünyada ticaret kolaylığının sağlanması


•Kalite kültürüne sahip olma ve geliştirme


•Daha etkin karar mekanizması oluşturmak için veri toplama ve kontrol


•Tüm çalışanların ortak sorumluluğu sağlanarak etkin bir oto-kontrol sisteminin uygulanmasının sağlanması


•Etkin zaman yönetimi


•Tüketiciyi bilinçlendirme


•Etkin stok kontrolü ve veri sağlama


•Etkin müşteri hizmeti


•Tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturma


•Ürün yaklaşımı yerine sistem yaklaşımı


•Kaynak optimizasyonu, dahili ve gıda zinciri boyunca


•Daha iyi planlama, daha az üretim sonrası doğrulama


•İyileştirilmiş dokümantasyonel bilgi


•İzlenebilirliği olan bir sistem


•Ön şartlı programların sistematik yönetiminin sağlanması


•Teknik yeterlilik sağlanması


•Gıda güvenliği unsurları hakkında tedarikçiler ve müşteriler, denetleyiciler ve diğer ilgili taraflar ile dinamik iletişim


•Gıda güvenliği tehlikelerinin tanımlanması ve kontrol önlemlerinin uygulanması için sistematik ve önleyici bir yaklaşım sağlanması


•Yükümlülüklerini bilen ciddi ve profesyonel bir organizasyon oluşturulması


•Ürün güvenliğine olan güvenin artması


•Kanıt sağlaması


•Ulusal/Uluslararası yasal mevzuatlara uyum sağlanması.