Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi yeni nesil standardı yayınlandı

Global olarak mevcutta kullanılan binlerce şirket için yeni düzenlemeler ile bu standart daha çok anlaşılırlık getiriyor.

Peki yeni standart ne içeriyor?

1-Tüm ISO yönetim sistemi standartlarında ortak olan Üst Düzey Yapının benimsenmesi, kuruluşların ISO 22000'i belirli bir zamanda diğer yönetim sistemleriyle (ISO 9001 veya ISO 14001 gibi) birleştirmesini kolaylaştırıyor,

2-İşletme düzeyinde risk ve yönetim sistemi iş seviyesi arasındaki farkı birbirinden ayıran yeni bir risk - gıda işletmelerinde hayati bir kavram olarak gerçekleşiyor,

3-Hükümetler için gıda güvenliği ilkeleri geliştiren Birleşmiş Milletler Gıda Grubu olan Codex Alimentarius'a güçlü bağlantılar yapılıyor.

Ayrıca yeni standart, genel olarak tanınan kilit unsurları birleştiren gıda güvenliği tehlikelerinin dinamik bir kontrolünü sunmaktadır:

Bunlar: etkileşimli iletişim, sistem yönetimi, Önkoşul Programları (PRP'ler) ve Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları (HACCP) prensipleri.

Gıda güvenliği organizasyonlarında ise:

Yönetişim, tüketiciler, danışmanlık, endüstri ve araştırma.

ISO 22000: 2018, ISO 22000: 2005’i iptal edip, yerine geçti.

Eski Standarda göre belgelendirilmiş kuruluşlar, yeni sürüme geçiş ISO 22000:2018’ in yayınlanma tarihinden(Haziran 2018) itibaren üç yıl(Haziran 2021) olacaktır.