ISO 22000 Gıda Güvenliği Kalite Sistem Yöneticisi Eğitimi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Kalite Sistem Yöneticisi Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi TS EN ISO 22000, Sisteminin etkin ve amaca uygun olarak işletilmesi, yönetilmesi için sistem yöneticisi görevlilerinin yeteneklerinin geliştirilmesidir.


Temel bilgilerin aktarımı, tartışma ortamı oluşturularak tecrübe aktarımı, pratik çalışmalarla konunun pekiştirilmesi ve eğitim sonunda tüm katılımcıların öngörülen niteliklere sahip ilgili Yönetim Sistemi Sistem Yöneticisi olmalarının sağlanmasıdır.


Eğitimin içeriği:


•Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Tanımları


•Ön Gereksinim Programı


•TS EN ISO 22000, ISO 22003, ISO 22004 Standartlarının İncelenmesi


•Tetkik Sistemi ve Tetkik Tipleri


«Sistem Yöneticisinin Nitelikleri


•Sistem Yönetimi Hazırlık, Sistemin Planlanması, Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması


•Kontrol Listeleri


•Pratik Çalışmalar


Katılımcı Profili:


4 yıllık lisans eğitimi almış gıda, ziraat, kimya mühendisleri, veteriner hekimleri, kimyagerler, su ürünleri mühendisleri ve biyologlar ile gıda bilimi konusunda en az yüksek lisans yapmış diğer branşlardan mezun olanlar veya gıda bilimi ile ilgili bir ön lisans programından mezun olanlar, Gıda sistemleri ile ilgili faaliyetlerde bulunmak isteyen insan kaynakları, danışmanlar.


Sınav:


Eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. Sınavda başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır.


Eğitmen:


Uluslar arası baş denetçi ve eğitim uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim öncesi duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim öncesi duyurulur.


Eğitim Süresi:


5 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket eğitim salonlarımız yada eğitim öncesi duyurulur.


Sertifika:


Eğitim sonunda başarılı olanlara baş denetçi sertifikası, başarısız olanlara eğitim katılım sertifikası verilir.