ISO 22000:2018 Belgesi Standart Kapsamı/İçeriği

ISO 22000:2018 Belgesi Standart Kapsamı/İçeriği


Önsöz


Giriş


1 Kapsam


2 Normatif referanslar


3 Terimler ve tanımlar


4 Örgütün içeriği


4.1 Organizasyonu ve içeriğini anlamak


4.2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak


4.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi


4.4 Gıda güvenliği yönetim sistemi


5 Liderlik


5.1 Liderlik ve bağlılık


5.2 Politikası


5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer


6 Planlama


6.1 Riskleri ve fırsatları ele alacak eylemler


6.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin hedefleri ve bunlara ulaşmak için planlama


6.3 Değişikliklerin planlanması


7 Destek


7.1 Kaynaklar


7.2 Yetkinlik


7.3 Farkındalık


7.4 İletişim


7.5 Belgelenmiş bilgi


8 Çalıştırma


8.1 Operasyonel planlama ve kontrol


8.2 Önkoşul programları (PRP'ler)


8.3 İzlenebilirlik sistemi


8.4 Acil durum hazırlığı ve yanıtı


8.5 Tehlikeli kontrol


8.6 PRP'leri ve tehlike kontrol planını belirten bilgileri güncelleme


8.7 İzleme ve ölçme kontrolü


8.8 PRP'ler ve tehlike kontrol planı ile ilgili doğrulama


8.9 Ürün ve süreç uygunsuzluklarının kontrolü


9 Performans değerlendirmesi


9.1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme


9.2 İç denetim


9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi


10 İyileştirme


10.1 Uygunsuzluk ve düzeltici eylem


10.2 Sürekli iyileştirme


10.3 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncellenmesi


CODEX HACCP ile bu belge arasındaki Ek A çapraz referansları


Ek B Bu belge ile ISO 22000: 2005 arasındaki referans çaprazlaması


Kaynakça