ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sistemi Kurma Aşamaları

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Sistemi Kurma Aşamaları


Varlıkların sınıflandırılması,


Gizlilik, bütünlük ve erişebilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi,


Risk analizi,


Risk analizi çıktılarına göre uygulanacak kontrolleri belirleme,


Dokümantasyon oluşturma,


Kontrolleri uygulama,


İç tetkik,


Kayıtları tutma,


Yönetimin gözden geçirmesi,


Belgelendirme.