ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi


Eğitimin Amacı:


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Standardının ve bilgi güvenliği yönetim sisteminin kısa adıyla BGYS’ nin genel bilgilendirmesi, yapısı, uygulaması, uygunluğunun denetimi için gerekli bilgilerin ve yöntemlerin sunulması ve katılımcıların standart bilgisi, tetkik becerileri ve bilgilerinin sağlanması.


Eğitimin İçeriği:


•ISO 27000 Bilgi güvenliği yönetimi temel tanımlar ve kavramlar


•Bilgi güvenliği standartları ve ISO 27001’in gelişimi


•ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standardının gereklilikleri


•Diğer Standartlarla ilişkiler


•ISO 27001:2013 standart maddelerinin açıklanması ve yorumlanması


•Sistem uygulama örnekleri


Katılımcı Profili:


ISO 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi kurmak isteyen kuruluşların ilgili insan kaynakları, personelleri.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


1 yada 2 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.