ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistem Yöneticisi Eğitimi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Sistem Yöneticisi Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Katılımcıların çalışma hayatlarında bilgi güvenliğini yönetebilmeleri için planlanan bu eğitimde; konunun önemini ve bilgi güvenliği sisteminin anahtar parçalarını anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra bilgi güvenliğini yönetirken başarısızlığa sebep olan faktörler ile bilgi güvenliğini etkileyebilen farklı yollar ele alınmaktadır. Bu materyalleri kullanarak, risk yönetimi ve bilgi güvenliği merkezli yaklaşım ile yönetim sistemindeki rollerini sürdürebileceklerdir.


Eğitimin İçeriği:


•ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı ve ilgili uygulama prensipleri konusunda temel bilgi sağlamak ve standart maddelerinin yorumlanması,


•ISO 27001:2005’e uygun BGYS’ nin firmanızda ne şekilde yapılacağı, nasıl uygulanıp yönetileceği (ISO 27002), firmalarda ISO 27001 sertifikası aldırılması öncesi ve sertifika sonrası nasıl sürekli idame ettirileceği,


•Etkin bir şekilde denetim gerçekleştirebilecek bir denetçi olmak, sisteminin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek sürekli geliştirilmesini sağlamak, etkin işleyen bir iç tetkik sistemini kendi kuruluşlarınızda oluşturup, yönetme yetisine sahip olmak, analitik düşünme ve sistem yaklaşımı yetkinliklerinin geliştirilimi,


•Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemini uygulamak faaliyet örnekleri.


Katılımcı Profili:


Eğitime bilgi güvenliği öğrenimi almış tüm insan kaynakları katılabilir, Ancak İşletmelerde üst düzey görev alanlar ve/veya görev almak isteyen tüm vasıflı insan kaynakları.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


3 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yâda Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.