ISO 28001 Faydaları Nelerdir ?

ISO 28001 Faydaları Nelerdir ?


• Uygun Tedarik Dilinin ve yapısının oluşması


• Ürün ve hizmet kalitesinin artması


• Maliyetlerin azalması


• Kâr artışı


• Verimlilik artışı


• Etkinlik artışı


• Rekabet gücü ve pazar payı artışı


• Çalışma hayatının kalitesinin artması


• Kültür değişimi


• Müşteri (dış) tatmini


• Çevresel kalite anlayışı


• Tedarikçilerin kalitesinin artışı