ISO 28001 Tedarik Zinciri Kalite Belgesi

ISO 28001 Tedarik Zinciri Kalite Belgesi


ISO 28001 NEDİR?


Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi olarak adlandırılmıştır ve birçok sektörde, tedarik zincirinin halkalarında doğabilecek kopmalar veya güvenlik problemleri, kuruluşları olumsuz olarak etkiler. Bu tür kuruluşlar için tedarik zincirine ilişkin risklerin doğru belirlenmesi ve bu risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi büyük önem arzetmektedir.


Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi uluslararası bir standart olup, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi gereklerini tanımlar ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sağlar. Kuruluşun, Tedarik zinciri güvenliği ile ilgili faaliyetlerini ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 v.b. gibi yönetim sistemleri ile entegre ederek, tedarik zinciri risklerin etkin yönetilmesini sağlamak ister.


ISO 28001 BELGESİNİ KİMLER ALIR?


Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi her büyüklükteki kuruluştan, uluslar arası büyüklükteki global kuruluşlara, fabrikalardan, servis depolama veya taşıma hizmeti veren firmalara, tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında olan firmalara kadar herkes alabilir.


ISO 28001 FAYDALARI NELERDİR?


• Uygun Tedarik Dilinin ve yapısının oluşması


• Ürün ve hizmet kalitesinin artması


• Maliyetlerin azalması


• Kâr artışı


• Verimlilik artışı


• Etkinlik artışı


• Rekabet gücü ve pazar payı artışı


• Çalışma hayatının kalitesinin artması


• Kültür değişimi


• Müşteri (dış) tatmini


• Çevresel kalite anlayışı


• Tedarikçilerin kalitesinin artışı