Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

ISO 28001 Belgesi, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi olarak adlandırılmakta ve bir dizi sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar için büyük öneme sahiptir. Tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında ortaya çıkabilecek kopmalar veya güvenlik sorunları, kuruluşları olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, bu tür kuruluşlar için tedarik zinciri risklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve etkin bir şekilde yönetilmesi kritik bir gerekliliktir.

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, uluslararası bir standart olarak kabul edilmekte olup, tedarik zinciri güvenliği yönetimine ilişkin gereklilikleri belirler ve bu sistemi uygulamak isteyen kuruluşlara bir yönetim modeli sunar. Kuruluşlar, tedarik zinciri güvenliği faaliyetlerini, ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001 gibi yönetim sistemleriyle entegre ederek, tedarik zinciri risklerini etkili bir şekilde yönetmeyi hedefler.

Bu belge, kuruluşlara tedarik zinciri güvenliği konusunda bir çerçeve sunarak, risklerin belirlenmesi, analizi ve yönetimi için rehberlik sağlar. ISO 28001 Belgesi'nin uygulanması, kuruluşların tedarik zinciri süreçlerini daha güvenli hale getirmelerine ve uluslararası standartlara uygun bir şekilde iş yapmalarına yardımcı olur. Tedarik zinciri güvenliği, sadece kuruluşun itibarı için değil, aynı zamanda müşteri güveni ve ticaret ilişkileri açısından da kritik bir faktördür.ISO 28001 Belgesini Kimler Alır ?

ISO 28001 Belgesi, Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi'ni benimseyen bir dizi kuruluş için uygundur. Bu belge, her türden kuruluşa, küçük yerel işletmelerden uluslararası büyüklükteki küresel şirketlere, fabrikalardan hizmet depolarına ve taşıma hizmeti sunan firmalara kadar geniş bir yelpazede uygulanabilir.

Tedarik zincirinin herhangi bir aşamasında faaliyet gösteren ve tedarik zinciri güvenliği konusunda etkin bir yönetim sağlamak isteyen firmalar, ISO 28001 Belgesi'ni alabilirler. Bu belge, kuruluşlara tedarik zinciri süreçlerinde güvenlik standartlarını karşılamak ve yönetmek için bir çerçeve sunar. Hem yerel hem de küresel pazarlarda faaliyet gösteren kuruluşlar, tedarik zinciri güvenliği konusunda karşılaştıkları riskleri etkili bir şekilde yönetmek ve müşteri güvenini sağlamak amacıyla ISO 28001 Belgesi'ni almaya yönelebilirler.

Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi, işletmelerin tedarik zinciri süreçlerini daha güvenilir ve güvenli bir hale getirerek, uluslararası standartlara uygunluğunu artırır. Bu belge, sadece belirli bir sektör veya büyüklükteki kuruluşlarla sınırlı değildir; geniş bir yelpazede işletme tipine ve büyüklüğüne sahip olan herkes, tedarik zinciri güvenliği konusundaki standartları karşılamak için ISO 28001 Belgesi'ni talep edebilir.


ISO 28001 Belgesi Nasıl Alınır ?

ISO 28001 Belgesi almak için aşağıdaki aşamalar takip edilebilir:

 • Teklif Aşaması:
  • Firmalar, belgelendirilmek istedikleri ISO 28001 standardına uygun olarak tedarik zinciri güvenliği yönetim sistemi kurmuşlarsa, belgelendirme firmalardan teklif alabilirler.
  • Fiyatlandırma, firmanın çalışan sayısına, kapsamına ve tasarım durumlarına göre belirlenebilir.
 • Müracaat Aşaması:
  • Belgelendirilmek isteyen firma, belgelendirme firmasına müracaat formunu eksiksiz doldurarak ISO 28001 Tedarik Zinciri Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanlarını ve diğer istenilen ek evrakları hazırlar ve başvuruda bulunur.
 • Doküman Tetkiki Aşaması (1. Aşama Denetim):
  • Belgelendirme firması, müracaat eden firmanın ISO 28001 dokümanlarını inceler ve gerekli standartları karşılayıp karşılamadığını kontrol eder.
  • Şartlar karşılanıyorsa, firma denetim planına alınır; aksi takdirde eksikliklerin giderilmesi için firma bilgilendirilir.
 • Denetim Planlama Aşaması:
  • Belgelendirme firması, firmanın büyüklüğüne göre denetim süresini ve uygun denetçileri belirler.
  • Firmanın denetim tarihini ve uygunluğunu onaylaması için bilgileri firma ile paylaşır.
 • Denetim Aşaması (2. Aşama Denetim):
  • Planlanan tarihte firma denetimi gerçekleştirilir.
  • Denetim ekibi, ISO 28001 standartlarına uygunluk açısından dokümanları ve uygulamaları inceler.
  • Olumlu bir karar verilmesi durumunda, firma Belgelendirme için tavsiye kararı alır; aksi takdirde eksikliklerin giderilmesi talep edilir.
 • Sözleşme Aşaması:
  • Denetim sonuçları incelenerek belgenin verilip verilmemesi kararı alınır.
  • Eğer olumlu bir karar alınırsa, belge sahibi firma ile Belgelendirme Sözleşmesi yapılır ve belge firmaya sunulur.
 • Belge Yenileme Aşaması:
  • Belge, üç yıl geçerli olup, bu süre içinde yılda en az bir defa Gözetim Tetkiki yapılır.
  • Belge sahibi firma, belge süresinin dolmadan önce belge yenileme sürecini başlatmak üzere başvuruda bulunabilir.

Belgelendirme süreci, standartlara uygunluk ve sistemin etkinliğini sürdürme amacı taşır. Belge sahibi firma, belge süresi içinde düzenli denetimlere tabi tutularak standartlara uygunluğunu sürdürmelidir.


ISO 28001 Faydaları Nelerdir ?

ISO 28001 Belgesi, bir organizasyon için bir dizi önemli avantaj sağlayabilir. Bu belgenin benimsenmesi, tedarik zinciri güvenliği yönetiminde belirli standartları ve uygulamaları karşılamak için organizasyona bir çerçeve sunar. ISO 28001'in faydaları şunlar olabilir:

 • Uygun Tedarik Zinciri Dilinin ve Yapısının Oluşması: Belge, tedarik zinciri süreçleri üzerinde bir dil ve yapı oluşturarak, organizasyon içinde uygun bir iletişimi teşvik eder.
 • Ürün ve Hizmet Kalitesinin Artması: Tedarik zinciri güvenliği standartlarının karşılanması, ürün ve hizmet kalitesini artırabilir, bu da müşteri memnuniyetini artırabilir.
 • Maliyetlerin Azalması: ISO 28001, tedarik zinciri süreçlerindeki güvenlik risklerini azaltarak maliyetleri düşürebilir.
 • Kâr Artışı: Güvenli tedarik zinciri yönetimi, iş süreçlerini daha etkili hale getirerek kârlılığı artırabilir.
 • Verimlilik Artışı: Belge, tedarik zinciri süreçlerinin daha düzenli ve etkin bir şekilde yönetilmesini sağlayarak verimliliği artırabilir.
 • Etkinlik Artışı: Tedarik zinciri güvenliği standartlarına uygunluk, organizasyonun genel etkinliğini artırabilir.
 • Rekabet Gücü ve Pazar Payı Artışı: ISO 28001 Belgesi, müşteriler ve diğer iş ortakları arasında güvenilir bir iş yapma yeteneği sağlayarak rekabet gücünü artırabilir ve pazar payını genişletebilir.
 • Çalışma Hayatının Kalitesinin Artması: Güvenli tedarik zinciri yönetimi, çalışanların güvenliğini ve iş hayatlarının kalitesini artırabilir.
 • Kültür Değişimi: ISO 28001, güvenlik kültürünü teşvik ederek, organizasyon içinde kültürel değişimi destekleyebilir.
 • Müşteri (Dış) Tatmini: Standartlara uygun çalışma, müşteri tatminini artırabilir ve müşteri ilişkilerini güçlendirebilir.
 • Çevresel Kalite Anlayışı: ISO 28001 Belgesi, çevresel etkileri değerlendirme ve azaltma yoluyla çevresel kalite anlayışını destekleyebilir.
 • Tedarikçilerin Kalitesinin Artışı: Belge, tedarik zincirinde yer alan tedarikçilerin kalite standartlarını yükseltebilir.

ISO 28001 Belgesi, organizasyonun genel performansını artırarak güvenli tedarik zinciri yönetimi için kapsamlı bir çerçeve sağlar.