ISO 45001 denetçileri için yeni teknik şartname yayınlandı

ISO 45001 denetçileri için yeni teknik şartname yayınlandı.


ISO, Dünyanın ilk Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı' nın temelinde, denetimin en üst düzeye çıkmasını sağlamak için ISO 45001 denetçileri için teknik şartname yayınladı.


ISO 45001, İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri - Kullanım rehberliği ile ilgili gereklilikler, bu yıl Mart ayında yayınlandığında standartlaştırma tarihini oluşturdu. Bu standartla beraber, yeni bir tamamlayıcı teknik şartname olan ISO / IEC TS 17021-10 yayınlandı ve sağlık ve güvenlik standardını uygulayan kuruluşları denetleyen sertifikasyon kuruluşlarının gerekli bilgi ve becerilerini tanımladı.


ISO / IEC TS 17021-10, Uygunluk değerlendirmesi - Yönetim sistemlerini denetleyen ve belgelendiren kuruluşlar için gereklilikler - Bölüm 10: İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesi için yeterlilik gereklilikleri , ISO 45001 sertifikası akreditasyonun uyumlaştırılmış bir yaklaşımını garanti altına almayı amaçlamaktadır.


Yeni teknik şartname, denetçiler veya ISO 45001 ile ilgili sertifikasyon kararları veren herhangi bir uzman personel içindir ve ISO 45001 ile ilgili denetim ve belgelendirme kararlarının yeterliliğe sahip personeller tarafından gerçekleştirildiğini teyit ederek nihai olarak belgelendirme, akreditasyon ve düzenleyici kurumlara hizmet edecektir.


ISO 45001, terminoloji, ilkeler, kavramlar, araçlar ve teknikler ile ilgili olanlar gibi etkin bir şekilde denetlemek için iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili özel becerilerin gerekli olduğu bir dizi gereklilik içeriyor, Bu nedenle, denetçilerin işi iyi yapmak için doğru becerilere sahip olmasını sağlamak için özel bir uygunluk değerlendirme belgesine sahip olmak gerekiyor.