ISO 45001:2018 Nasıl Kurulur ?

ISO 45001:2018 Nasıl Kurulur ?


ISO 45001'i uygulamak isteyen kuruluşlar aşağıda belirtilen 5 temel faktörle işe başlayabilirler;


1. Kuruluşunuzun analizini geniş kapsamlı olarak yapın ve bu analizler İSG nin bileşenlerini, kuruluşun bağlamını, iç ve dış faktörleri ve tüm taraflarını içersin,


2. Kuruluşunuzun yönetim sistemi kapsamını göz önünde bulundurarak, yönetimden ne istenecek – ne elde edilecek analizini yapın,


3. İSG politikasını ve İSG hedeflerinizi belirleyin.


4. Yönetim Sistemi için istediğiniz zaman dilimini tanımlayın, Sistemi nasıl planlayacağınızı planlayıp başarı için uygulamaya geçirin


5. Standardı uygulayabilmeniz için gereken tüm yeterlilik ve / veya kaynak boşluklarını belirleyin.