ISO 45001 Nedir ?

ISO 45001 Nedir ?


ISO 45001:2018, ISO tarafından hazırlanarak yayınlanan, çalışanların güvenliğini artıracak, işyeri risklerini azaltacak ve güvenli çalışma koşullarını daha iyi seviyelere yükselten bir çerçeve sağlayarak organizasyonların iş sağlığı ve güvenliği külfetini azaltmasına yardımcı olacak İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri standardıdır.


ISO 45001:2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için gereklilikleri belirler ve kuruluşun iş ile ölümleri, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını önleyerek proaktif olarak iyileştirmeler kazandırarak kuruluşların güvenli ve sağlıklı iş ve işyerleri ortaya çıkarmasına kılavuzluk eder.


ISO 45001:2018, İş sağlığı ve güvenliği performansı için kriterleri belirgin olarak belirtmez, ayrıca bir İSG yönetim sisteminin tasarımı konusunda da kural koymaz.


ISO 45001:2018, yönetim sistemi aracılığıyla, işçi sağlığı, mutluluğu, huzuru ve refahı gibi sağlık ve güvenliğin diğer unsurlarını kuruluşların uygulama sistemlerine entegre etmeyi amaçlamaktadır.


ISO 45001: 2018, ürün güvenliği, mal kayıpları veya çevresel etkiler gibi işçilerin ve ilgili diğer tarafların risklerinin ötesinde sorunları içermez ve değerlendirmeye almaz.


ISO 45001: 2018, iş sağlığı ve güvenliği yönetimini sistematik olarak geliştirmek için kısmen veya tamamen kullanılabilir. Ancak, tüm gereklilikler bir kuruluşun İSG yönetim sistemine dahil edilmedikçe ve dışlama olmaksızın yerine getirilmedikçe, bu standarda uygunluk iddiaları kabul edilemez.