ISO 45001 Standardı Kapsamı

ISO 45001 Standardı Kapsamı


1 Kapsam


2 Normatif referanslar


3 Terimler ve tanımlar


3.1 Organizasyon


3.2 İlgili taraf


3.4 Katılım


3.5 Konsültasyon


3.6 İş yeri


3.7 Müteahhit/İşveren


3.8 Gereklilik


3.9 Yasal ve diğer gereksinimler


3.10 Yönetim Sistemi


3.11 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi


3.12 Üst yönetim


3.13 Etki


3.14 Politika


3.15 iş sağlığı ve güvenliği politikası, İSG politikası


3.16 Amaç


3.17 İş sağlığı ve güvenliği hedefi


3.18 Yaralanma ve hasta sağlığı


3.19 Tehlike


3.20 Risk


3.21 İş sağlığı ve güvenliği riski


3.22 İş sağlığı ve güvenliği fırsatı


3.23 Yetki


3.24 Belgelenmiş bilgi


3.25 Süreç


3.26 Prosedür


3.27 Performans


3.28 İş sağlığı ve güvenliği performansı


3.29 Dış kaynak , fiil


3.30 İzleme


3.31 Ölçüm


3.32 Denetim


3.33 Uygunluk


3.34 Uyuşmazlık


3.35 Olay


3.36 Düzeltici faaliyet


3.37 Sürekli gelişim


4 Örgütün içeriği


4.1 Organizasyonu ve içeriğini anlamak


4.2 İşçilerin ve diğer ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak


4.3 İSG yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi


4.4 OH ve S yönetim sistemi


5 Liderlik ve işçi katılımı


5.1 Liderlik ve bağlılık


5.2 İSG politikası


5.3 Organizasyonel roller, sorumluluklar ve yetkililer


5.4 İşçilerin danışması ve katılımı


6 Planlama


6.1 Riskleri ve fırsatları ele alacak eylemler


6.2 İSG ve Amaçları ve bunları başarmak için planlama


7 Destek


7.1 Kaynaklar


7.2 Yetkinlik


7.3 Farkındalık


7.4 İletişim


7.5 Belgelenmiş bilgi


8 Çalıştırma


8.1 Operasyonel planlama ve kontrol


8.2 Acil duruma hazırlık ve cevap


9 Performans değerlendirmesi


9.1 İzleme, ölçme, analiz ve performans değerlendirmesi


9.2 İç denetim


9.3 Yönetimin gözden geçirilmesi


10 İyileştirme


10.1 Genel


10.2 Olay, uygunsuzluk ve düzeltici eylem


10.3 Sürekli iyileştirme


Ek A Bu belgenin kullanımı hakkında rehberlik


Kaynakça


Terimlerin alfabetik endeksi