ISO 50001 Belgesi Avantajları Nelerdir ?

ISO 50001 Belgesi Avantajları Nelerdir ?


Enerji tüketimin en fazla olduğu kurumlar için bu belgenin temin edilmesinin sağlayacağı birçok avantaj söz konusudur. Fabrika, hastane, okul veya hizmet sunan tüm kurumlar için elde edilmesi gereken belgeyle enerji verimliliğin sağlanması hedeflenmektedir. Global standartlara uyumlu hale getirilecek enerji tüketim çizginizin daha aza indirilmesini sağlayacak yöntemlerin tespitini ve uygulaması hususlarında stratejik bir yaklaşım tarzının kazanılması mümkün olmaktadır.


Kurum ve kuruluşların, enerji sarfiyatlarının ölçülmesi, en fazla enerji tüketimin ve enerji kayıplarının yaşandığı noktaların belirlenmesi ve bunların asgari sınırlara çekilerek enerji masraflarının azaltılması mümkün hale gelebilmektedir. Böylece kurum için harcanan enerji maliyetlerinin azalması ve enerjinin bütçede kapladığı giderlerin asgari sınırlarının belirlenmesi hedefleniyor. Enerji verimliliğini arttırmak ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili yasal şartlara uyumun sağlanması açısından da önem taşımaktadır.


ISO 50001 Sertifikası ile kurum ve kuruluşların harcadıkları enerjileri asgari düzeye indirmeleri, personelin bu konuda bilinçlendirilmesi ve bir enerji sarfiyatı stratejisi oluşturulması, şirket değerinin daha da artmasına ve kaynakların daha modern bir şekilde kullanılmasına da ön ayak olmaktadır. Dünyadaki enerji kaynaklarının verimli kullanılması ile sera gazı gibi olumsuz çevre etkilerini azaltmak insani sorumluluklarımız arasındadır.