Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
ISO 56000 İnovasyon Yönetim Sistemi Belgesi Standardı Yayınladı !

İntersistemteknik Sertifikasyon, ISO 56000 Sertifikası’ na başlayarak kuruluşların yenilik yönetimi süreçlerini sertifikalandıracak…

ISO 56000 Belgesi, inovasyon (yenilik) yönetim sistemi, kuruluşların en iyi fikirleri yakalamasına ve rekabete ayak uydurmak için sürekli gelişmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır. ISO tarafından, 2020 yılı standartlarından olarak yayınlanan ve yönetim sistemleri standartlarının en son üyesi olan “Yenilik (İnovasyon) Yönetimi Sistemi” olmuştur.

ISO 56000, Kuruluşların inovasyon yönetimi için doğru terminolojiyi kullanmalarına ve süreçleri, başarıları ve öğrenme yolları hakkında tutarlı bir şekilde iletişim kurmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış, sekiz bölüm halinde yapılandırılmıştır. Yenilik yönetiminin kelime haznesini, temel kavramlarını ve ilkelerini ortaya koyar ve yönetim faaliyetlerini görünür ve güvenilir kılmak isteyen kuruluşlar için uygulanır.

Yapısı ya da boyutları her ne olursa olsun, tüm kuruluşların hayatta kalmak için sürekli olarak iyileştirmeler yapmaları gerekliliği ve ISO 56000 serisinin bunu yapılandırılmış ve etkili bir şekilde yapacağı aşikârdır.

Değer katan yeni bir şey oluşturma fikir temeline “yenilik (inovasyon)” denir. Bir ürün, hizmet, iş modeli veya kuruluş bu kapsamda değerlendirilebilir, sadece finansal değil, sosyal veya çevresel yapıda buna tabidir.

Standart, kuruluşların değişen ve belirsiz dünyamızda yaşama kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştirmelerine katkı sağlayacaktır.

Kuruluşların kendilerini kalıcı olarak yeniden keşfetmelerinin yolunu açacaktır.

ISO komitesi, inovasyon kavramı hakkında ortak bir anlayış oluşturmak için OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) ile işbirliği yapmıştır. Üzerinde anlaşmaya varılan tanımlar artık hem ISO standartlarında hem de OECD-EU' nun inovasyonla (yenilikle) ilgili veri toplamak ve kullanmak için uluslararası referans kılavuzu olan Oslo Kılavuzunda aynı şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca, standardın gelişiminde, Dünya Bankası, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) ve Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) fikirlerine de yer verilmiştir.

ISO 56000:2020 inovasyon(yenilik) yönetim sistemi ailesi yayınlanan ve üzerinde çalışılan standartları ile aşağıda verilmiştir;

Yayınlanan standartlar:

 • ISO 56000 inovasyon(yenilik) yönetim sistemi standardı,
 • ISO 56002 Yenilik yönetim sistemi için rehberlik standardı,
 • ISO 56003 Yenilik yönetimi için yenilik ortaklığı için araçlar ve yöntemler standardı,
 • ISO / TR 56004 Yenilik(inovasyon) yönetimi değerlendirmesi için kılavuzluk standardı,

Geliştirilmekte olan standartlar:

 • ISO 56005 Yenilik yönetimi için fikri mülkiyet yönetimi için araçlar ve yöntemler standardı,
 • ISO 56006 Yenilik yönetimi için stratejik istihbarat yönetimi standardı,
 • ISO 56007 Yenilik yönetimi için fikir yönetimi standardı,
 • ISO 56008 Yenilik yönetimi için yenilik operasyon ölçümleri için araçlar ve yöntemler kılavuz standardı.

ISO 56000:2020 Standart İçeriği / Kapsamı Nedir?

 • Önsöz
 • Giriş
 • 1. Kapsam
 • 2. Normatif referanslar
 • 3. Terimler ve tarifler
  • 3.1 İnovasyonla ilgili genel terimler
  • 3.2 Kuruluşla ilgili terimler
  • 3.3 Amaç ile ilgili terimler
  • 3.4 Bilgiyle ilgili terimler
  • 3.5 Fikri mülkiyet ile ilgili terimler
  • 3.6 İnovasyon girişimi ile ilgili terimler
  • 3.7 Performansla ilgili terimler
  • 3.8 Değerlendirmeye ilişkin terimler
 • 4. Temel kavramlar ve yenilik yönetimi ilkeleri
  • 4.1 Genel
  • 4.2 Temel kavramlar
  • 4.3 İnovasyon yönetimi ilkeleri
 • Ek A Kavram ilişkileri ve grafiksel gösterimleri
  • Ek A - A.1 Genel
  • Ek A - A.2 Genel ilişki
  • Ek A - A.3 Kısmi ilişki
  • Ek A - A.4 İlişkisel ilişki
  • Ek A - A.5 Konsept diyagramları
 • Ek B Diğer organizasyonların kelime dağarcığı ile ilişkileri
  • Ek B - B.1 Genel
  • Ek B - B.2 Oslo El Kitabı
  • Ek B - B.3 Fikri mülkiyet tanımları, TRIPS / WIPO sözleşmesi ile köprüleme
 • Kaynakça
 • Terimlerin alfabetik dizin

ISO 56000 Belgesi’ ni Kimler Alabilir?

Belgeyi, boyutu, türü, yapısı vb. hiç fark etmeksizin yenilik ve sürekli iyileştirme yapmak isteyen her türlü kuruluş, kamu-kurumu, dernek-vakıf alabilir.

ISO 56000 Belgesi Nereden? Nasıl Alınır? Belge Veren Firmalar?

ISO 56000 Belgesi, ISQ Belgelendirme ya da benzeri bir 3.taraf sertifikasyon kurumundan alınmaktadır.

2 Mart 2020 tarihi itibarı ile denetim ve belgelendirme alt yapısını hazırlayan ISQ Belgelendirme başvuru almaya ve belge vermeye başlamıştır.

ISO 56000 Belgesi Fiyatı Nedir? Kaç Para?

ISO 56000 Belgesi Fiyatı diğer yönetim sistemi belgelerindeki gibi yapılmaktadır. İşletmenin yapısı, boyutu, denetim-denetçi-iaşe masrafları ile sertifika masrafları toplamı ortalama 1.500,00 TL – 6.500,00 TL bir fiyata/paraya tekabül etmektedir.