ISO 9001:2015 Standardının Oluşturulmasında Kullanılan Kaynak Standartlar

ISO 9001:2015 Standardının Oluşturulmasında Kullanılan Kaynak Standartlar


ISO 9001 Standardı hazırlanırken 29 adet kaynak yapısından istifa edilmiştir. Bu kaynakların 23 adedi ISO ve IEC tarafından yayınlanan standartlar, diğerleri ISO’ nun temel bilgi kaynaklarıdır. Temel bilgi kaynağı olarakta web sitesinden istifade edilir.


•ISO 9004, Bir kuruluşun sürdürülebilir başarısını yönetmek - Kalite yönetimi anlayışı


•ISO 10001, Kalite yönetimi - Müşteri memnuniyeti - Organizasyonlar için davranış kuralları için rehber


•ISO 10002, Kalite yönetimi - Müşteri memnuniyeti - Organizasyonlarda şikayetlerin yönetimi için rehber


•ISO 10003, Kalite yönetimi - Müşteri memnuniyeti - Kuruluşlara harici anlaşmazlıkların çözümü için rehber


•ISO 10004, Kalite yönetimi - Müşteri memnuniyeti - İzleme ve ölçüm için rehber


•ISO 10005, Kalite yönetim sistemleri - Kalite planları için rehber


•ISO 10006, Kalite yönetim sistemleri - Projelerde kalite yönetimi için rehber


•ISO 10007, Kalite yönetim sistemleri - Konfigürasyon yönetimi için rehber


•ISO 10008, Kalite yönetimi - Müşteri memnuniyeti - İşletmeden tüketiciye elektronik ticaret işlemlerine ilişkin yönergeler


•ISO 10012, Ölçüm yönetim sistemleri - Ölçüm süreçleri ve ölçüm ekipmanları için gereklilikler


•ISO / TR 10013, Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu için rehber


•ISO 10014, Kalite Yönetimi - Finansal ve ekonomik faydaların gerçekleştirilmesi için rehber


•ISO 10015, Kalite yönetimi - Eğitim için rehber


•ISO / TR 10017, ISO 9001: 2000 İçin İstatistiksel Teknikler Rehberi


•ISO 10018, Kalite Yönetimi - İnsanların Katılımı ve Yetkinliği Hakkında Rehber


•ISO 10019, Kalite yönetim sistemi danışmanlarının seçimi ve hizmetlerinin kullanımı için rehber


•ISO 14001, Çevresel yönetim sistemleri - Kullanım kılavuzu ile ilgili gereklilikler


•ISO 19011, Denetim yönetim sistemleri için rehber


•ISO 31000, Risk Yönetimi - İlke ve Kurallar


•ISO 37500, Dış Kaynak Kullanımı Hakkında Rehber


•ISO / IEC 90003, Yazılım Mühendisliği - ISO 9001' in bilgisayar yazılımına uygulanması için rehber


•IEC 60300-1, Güvenilirlik yönetimi - Bölüm 1: Yönetim ve uygulama rehberi


•IEC 61160, Tasarım incelemesi


•Kalite yönetimi ilkeleri- www.iso.org


•ISO 9000 standart ailesinin seçimi ve kullanımı- www.iso.org


•Küçük İşletmeler için ISO 9001 - Ne Yapmalı- www.iso.org


•Yönetim sistemi standartlarının entegre kullanımı- www.iso.org


• www.iso.org/tc176/sc02/public


• www.iso.org/tc176/ISO9001AuditingPracticesGroup ISO 9001 Belgesi sayfasına dönmek için tıklayın...