ISO 9001 Belgelendirmesinin 2 Önemli Tescili ve Sürdürülmesi

Blog - 08OCAK'20

ISO 9001 Belgelendirmesinin 2 Önemli Tescili ve Sürdürülmesi

Hasan Şahap

ISO Standardı ve (KYS/QMS) Kalite Yönetim Sisteminin tescili olarak alınan ISO 9001 Belgesi, aslında 2 önemli unsurun tescilidir. Bu tesciller, ilk olarak çalışanların bilgi ve yetkinliklerini ve ikinci olarak ta kuruluşun kalite yönetim sisteminin uygunluğunu belgelendirmesi şeklinde önem arz eder.


O halde;


ISO 9001 Belgelendirmesi Çalışanları Nasıl Belgelendiriyor?


Belgelendirmede çalışanlar, ISO 9001 Standardını anlamak, kriterlerini karşılamak ve bunları karşılanmasında gerekli bilgi ve becerilerini kullanarak Kalite Yönetim Sistemini işletme ve sürdürme başarısını gösterir.


Çalışanlar ayrıca, işverenlere yönelik potansiyellerini, performanslarını ve becerilerini kanıtlayarak kalite yönetim sistemi denetiminde yetkinliklerini ortaya koyar, kariyerlerini sergiler ve gelişim sağlarlar.


Kuruluşun yönetim sistemi, çalışan becerileri ve yetkinlikleri ile işler. Sistemin sürdürülmesi ve belgelendirme denetiminin nasıl sonuçlanacağı direkt çalışanlarla alakalıdır. Başarı faktörünün en önemli parametresi çalışandır.


Soru: Kişiler ISO 9001 belgesi alabilir mi?


Cevap: Kişiler ISO 9001 Belgesi alamazlar, ancak kuruluşun yönetim sisteminin belgelendirilmesi ile dolaylı olarak onlarda belgelendirilmiş olurlar. Kişilerin belgelendirmesi eğitim sertifikalandırılmaları ile olmaktadır.


ISO 9001 Eğitimi çalışanların katılımı ve bilinçlenmesi açısından da bu başarıda çok etkin rol oynar. Farklı konularda yönetim sistemi ihtiyaçlar için eğitimler ve eğitimlerin sertifikaları bulunmaktadır.


Bunlar;


•ISO 9001 Temel/Standart Eğitimi ve Sertifikası,


•ISO 9001 İç Tetkik Eğitimi ve iç Tetkikçi Sertifikası,


•ISO 9001 Dokümante Bilgi Eğitimi ve Sertifikası ve,


•ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi ve Baş Denetçi Sertifikasıdır.


Eğitimler, 1, 3 ve 5 günlük seminerler şeklinde gerçekleştirilir. Bu eğitimler, ISQ vb. uzman eğitim kuruluşları tarafından planlı süreçlerle sağlamaktadır. ISO 9001 Denetçi/Baş Denetçi eğitimi, ISO 17024 standardına göre onaylı ve tanınan eğitim organizasyonları yetkisi ile gerçekleştirilen personel eğitimleridir.


ISO 9001 eğitimi ve ISO 9001 baş denetçisi eğitimi hakkında web sitemizin eğitim bölümünden istifade edebilir, iletişim kanalları vasıtası ile başvuru yapabilirsiniz.


2 Tescil Bir ISO 9001 Belgelendirme


ISO 9001 Belgelendirmesi Kalite Yönetim Sistemini Nasıl Belgelendiriyor?


Kuruluşlarda, ISO 9001 Belgesi için Belge Alma Süreci, ISO 9001’ e sahip olma fikri ve iso 9001 standart uygulama kriterlerine uygun bir yönetim sistemi kullanma kararı ile başlar.


Karar aşamasından sonra kuruluş, yapılması gerekenler için bir rehber olarak ISO 9001 gerekliliklerini kullanır.


Kalite sistemlerini oluşturmak ve tescillemek için de gerekli tüm önlem ve uygulamaları hayata geçirir. Kuruluş, yönetim sistemini ortalama 3 ay veya daha fazla uygulayıp sürdürdükçe gereksinimlerin çoğu karşılanmış olur. Bu uygulamaların devamı ve nihai aşamalarında iç denetimler ve sistemin en az bir kez gözden geçirilmesini YGG (yönetimin gözden geçirmesi) ile sağlar. Bundan sonra, Seçilen ISQ vb. bir sertifikasyon kuruluşundan denetim ve belgelendirme anlaşması ve planlaması yapılır. ISQ denetçileri sistemi ISO 9001 şartlarına göre uygunluk denetimlerine tabi tutarak değerlendirir ve sistemin standarda uygunluğunu tespit ederse, 9001 belgesinin kuruluşa verilmesini önerir. Bu öneri süreci, ISQ tarafından kuruluşa, ISO 9001 Belgesi verilmesi ile sonuçlandırılır. Verilen Kalite Belgesi, Kuruluşun sisteminin standardın kriterlerini karşıladığının tescili olarak kabul edilir.


Artık kuruluş, ISO Belgesi sahibi bir kuruluş olarak kabul görür.


Peki Kuruluş ISO 9001 Belgesini Nasıl Sürdürür?


Sürdürülebilir ISO 9001 Belgesi ve Yönetim Sistemi


ISO 9001 Belgelendirme gerekliliklerinin karşılanması, kalite yönetim sisteminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ile olur. ISO 9001 sertifikası, tek seferlik bir uygulama yapısında değildir. Yönetim sistemi canlı ve çalışan bir süreç bütünüdür. ISQ vb. belgelendirme kuruluşu ile yapılan anlaşma ilk denetimden sonra (belgelendirme denetimi) devam eder ve ayrıca sistemin devam eden rutin denetimlerini de yapar (gözetim veya bakım denetimi olarak adlandırılır). Bu, ilk belgelendirme denetiminin Kalite Yönetim Sistemi’ nin (KYS), ISO 9001 standart maddelerinin ve uygulama gereklerinin tamamına baktığı ve sonraki iki yıllık gözetim denetimlerinin sistemin ve standardın sadece bir kısmına baktığı üç yıllık bir çevrimde gerçekleşir. Gözetim (ara denetim) denetimleri, belgeli kuruluş ile belgelendirme kuruluşu arasında kararlaştırıldığı gibi yılda bir, iki veya daha fazla olabilir. Ancak standartlar gereği, sertifikanın geçerli olduğu süre boyunca zorunlu olarak yılda en az bir defa yapılır. Kuruluş Üç yılın sonunda, ISO 9001 sertifikasını ve sağladığı değerleri kazanmış ise tekrar belgelendirme çevrimini talep edebilir. Yeniden belgelendirme olarak adlandırılan bu 2. Çevrim tüm sistemi gözden geçiren bir yeniden sertifikalandırma denetimi yapılarak, ara denetimler, 3. Çevrim, ……denetim/çevrim ile devam ederek nihayete erdirilinceye kadar sürüp gider.


Sizde, sistemini ve belgesini sürdüren, binlerce memnun müşterimiz arasına katılmak için bize ulaşın.


En uygun Belgelendirme tekliflerimizden birine sahip olun !