Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
 • Ocak 19, 2021
 • Hasan Şahap
 • Blog
ISO 9001 Denetim Süresini Artıran ya da Azaltan Faktörler Nelerdir ?

ISO 9001 Belgesi Belgelendirme denetimlerinde denetim süreleri, kuruluşlar tarafından yapılan başvuru bilgileri ve ISO 9001 dokümante bilgileri göz önünde bulundurularak tespit edilir ve planlanır.

Yapılan planlarda denetimlerin kaç adam/gün yapılacağına IAF ve akreditasyon kurumlarının rehber dokümanı dikkate alınır. Bu rehberlerde yapılacak denetimlerde kuruluşun durumuna göre denetim süreleri hesaplanır. Hesaplamalarda denetim sürelerini azaltan veya artıran faktörler dikkate alınarak uygun resmi bir ISO 9001 denetim süresi ortaya çıkarılır.

ISO 9001 Denetim Süresini Artıran ya da Azaltan Faktörler Nelerdir?

Denetim Süresini Azaltan Faktörler Nelerdir?

Denetim süresini azaltan faktörler;

 • Tasarım maddesinin ve / veya diğer standart maddelerin kapsam dışı tutulması,
 • Düşük riskli proses veya ürüne sahip olması (sadece hizmet sektöründe olması, önceki denetimlerde tüm vardiyaların aynı işi aynı performansta yaptığının görülmesi, çalışanların büyük çoğunluğunun basit ve benzer görevleri olması vb.),
 • Firmanın yönetim sistemi hakkında sistem bilgisi (Örn: ISQ Belgelendirme tarafından daha önce başka bir standartta belgelendirilmiş olması),
 • İşyerinin çalışan sayısına göre küçük bir alana sahip olması,
 • Aynı işi yapan çalışan sayısının fazla olması,
 • Entegre sistem denetimi yapılması,
 • Firmanın denetim hazırlığı (Örn: Herhangi bir 3. taraf denetime tabi tutulmuş olması veya daha önce belgeli olması),
 • Yönetim sisteminin olgunluk düzeyi,
 • Off-site çalışan (ör: satış personeli, sürücüler, servis personeli vb.) personelin olması ve bu kişilerin aktivitelerinin, kayıtların incelenmesi ile denetim uygunluğuna ulaşılabilir olması.

Denetim Süresini Artıran Faktörler Nelerdir?

 • Komplike yerleşimler, birden fazla bina, tesis, ayrı bölümlerde işin yürütülmesi vb. (Örn: Ayrı Tasarım Merkezi varsa),
 • Kuruluşun dokümante bilgi yapısı,
 • Organizasyon yapısı ve yetkinliği,
 • Çevirmen, Tercüman kullanımı gerektiren durumlar,
 • İş yerinin çalışan sayısına göre çok büyük olması,
 • Yüksek dereceli kanunlar (uzay, nükleer güç vb.),
 • Sistemin çok karmaşık prosesler içermesi veya çok fazla sayıda tek prosese sahip olması,
 • Firmanın kapsamını doğrulamak için geçici sahaları ziyaret etme gerekliliği duyulması,
 • Riskli prosese veya ürüne sahip olması,
 • Firmanın bir önceki denetiminde, denetim adam/gün sayısının eksik olarak belirlenmiş olması,
 • Proseslerin hardware, software, proses ve servislerinin karışımını içermesi.

ISO 9001 Belgesi, Kalite Yönetim Sistemi, ISO 9001 Standart, iso belgesi belgelendirme ve denetim taleplerinizde, ISQ Planlama Uzmanları, Kuruluşunuzun durumuna göre en uygun denetim sürelerini uluslararası rehberlere uygun şekilde planlayarak maliyetlerinizin artmasına müsade etmez…Hızlı Başvuru