ISO 9001 Belgesi, Diğer ISO Belgesini / Belgelerini Karşılar Mı ?

ISO 9001 Belgesi, Diğer ISO Belgesini / Belgelerini Karşılar Mı ?


ISO 9001 Belgesi;


Ürün üretim aşamalarından son kulanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını güvence altına alan Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.


Standardın içeriği ve yapısı kalite ve kalite yönetimi ile kurumsal disiplin oluşturma, uygulama, geliştirme, iyileştirme ve müşteriye talep ettiği ürünü sunmaktır.


Diğer ISO Belgesi/Belgeleri ise;


Çevre, gıda, iş Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Çağrı yönetimi, Çeviri yönetimi, trafik yönetimi vb. kapsam kriterlerinde kendi politikası, riskler, amaç ve hedeflere ulaşma faaliyetleri, uygulama metodları, yasal ve bağlayıcı şartları ve tüm çalışanların ilgili yönetim sistemi faaliyet kriterlerini içeren uygulama kriterler bütünüdür.


Diğer ISO Belgesi/Belgeleri Standardı(ları) ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da içermektedir.


Sonuç olarak;


ISO 9001 ve diğer ISO Standartlarında farklı yönetim sistemlerinin tarif edilmesi ve uygulanmasından dolayı ötürü ISO 9001 Belgesi, Diğer ISO Belgesini/Belgelerini karşılamaz.


Ayrı ayrı alınması gereklidir. ISO 9001 Belgesi sayfasına dönmek için tıklayın...