Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
  • Aralık 19, 2022
  • Hasan Şahap
  • Blog
ISO 9001 Belgesi Hakkında Merak Edilenler

Kuruluşların, yönetim, idari ve finansal kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmek ve istenilen yönde kullanmak, deneyim gerektiren ve aynı zamanda zorlu bir süreçtir. Bu zorlukların bir yönü de ISO 9001 Belgesi ile ilgilidir. Kuruluşlar, belgelendirme süreçlerinde kaynakların ve bilginin en verimli şekilde kullanımını sağlama amacıyla ISO 9001 Belgesi'nin ne olduğu, nasıl alındığı ve maliyeti gibi soruları sorgularlar.

Bilgi ve İnternet çağında bilgiye olduğu kadar ürün ve hizmete de ulaşmak artık “Google” gibi arama kaynakları ile çok kolay hale gelmiştir.

2003 yılına kadar yapılacak iş veya satın alınacak ürün için üretici ve hizmet sağlayıcıyı bulmak kolay olmuyordu. Eş, dost, tanıdık, fuar ve sektörel sivil toplum kuruluşları yanı sıra yolda iken tespit ettiğiniz kuruluşlar ile çalışabiliyordunuz.

Kuruluşlara, ürün ve hizmetlerine tabiri yerinde ise manuel ulaşabiliyorduk.

Ta ki teknolojik gelişimler ile dünyanın ticarette de küçülmesine kadar!

Günümüzde artık satın alma işlemi için tedarikçi arama prosesi o kadar basit bir hal aldı ki klavyenizden seçeceğiniz firmaya bir mail ya da bir telefon kadar yakın…

Satın alma bir kuruluşun disiplinini sağlayan en önemli etkenlerdendir. Kuruluş, tüketici talepleri ile oluşan kendi ürün gerçekleştirme ihtiyaçlarını bu süreci işleterek halleder. Süreçteki ihtiyaçlardan birisi de kuşkusuz ISO 9001 Belgesi, ISO 9001 Standardı ve bu standardın ve belgenin uygulama faaliyeti sonucu yürürlüğe soktuğu Kalite Yönetim Sistemi’ dir.

Bu ihtiyaçlar için kuruluşun yapacağı soru ve sorgulamalara bu yazımızda genel olarak ve kısaca değineceğiz.ISO 9001 Belgesi Nedir? Sorusunun Değerlendirilmesi ve Cevaplanması

ISO-Uluslararası Standartlar Teşkilatı’ nın yayınlamış olduğu, Kalite’ nin ve yönetimin bir kriterler gereksiniminin karşılanarak başarının arandığı; ISO 9001 standardını, kuruluşun oluşturacağı ve uygulayacağı kalite politikalarını, açık ve net bir biçimde ortaya koyacağı kuruluş bağlamını, uygulama çıktılarının analizlerini-değerlendirmelerini ve değişiklik uygulamalarını, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan, müşteri odaklı, liderlik yönetimli, sürdürülebilir yapılı uygulamalar halinin, ISQ Belgelendirme Kuruluşu vb. 3. Taraf bir dış denetim organı tarafından denetlenerek, uygunluk durumu için tescillenmesi, onaylanması ve başarının bir sertifika ile ödüllendirilmesine “ISO 9001 Belgesi” denir.

Bu tanımdan sonra ihtiyaç duyduğumuz diğer bir soruya gelince,


ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır?

Merakını gidermeye çalışalım;

ISO 9001 Belgesi nasıl alınır? Sorusunun cevabından önce belirtmemiz gereken öneli bir bilgiyi size aktaralım;

Bu belgeyi alma durumu; Uluslararası standart yapıcıları, uluslararası tanınırlık sağlayıcıları ve akreditasyon kuruluşlarının kiriter, standart ve klavuzlarında ve genel olarak devletlerin yasal ticari mevzuatlarında bir zorunluluk olmadığını ve tamamen gönüllülük prensibi ile alınabilir olduğunu beyan edilmektedir.

Yani, ISO 9001 Belgesini almak zorunlu değildir!

O halde bu belge ihtiyacı nerden ve nasıl doğuyor?

Her ne kadar zorunlu olmasada, belge ihityacı, müşteri talebi, ihale talebi, işletmenin kurumsallık ve disiplin arayışı, prestij vb. durumlar için en direkt olarak gereklilik hali alıyor.

Peki nihayetinde asıl sorunun cevabına bakalım;

ISO Belgesi alımı için;

Kuruluşun öncelikle ISO 9001 Standardını temin etmesi, standardın talep ettiği kriterlere göre bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturması, işletmenin yeni kurulmuş ise kuruluş tarihinden ortalama 3 ay gibi bir zamanın geçmesini beklemesi ve en az 1 aylık bir uygulama ile kayıtların ortaya çıkarılması gereklidir.

Bu gerekler, neredeyse %99 oranını temsil eder ve geriye kalan %1 lik kısım, finansal kaynak ayırımı ile tercih edeceğiniz ISQ Belgelendirme Kuruluşu vb. gibi kuruluşa başvuru yapma şeklindedir.

Başvuru sonrası ISQ Belgelendirme ve Kuruluş mutabakatı ile planlanmış 2 aşamalı denetim süreci,

Uygunsuzluk giderme süreci ve neticesinin de olumlu değerlendirilmesi ile BELGE ALINIR.


ISO 9001 Belgesi Fiyatı?

Gelelim en çok merak edilen sorulardan birinin cevaplanmasına!

9001 Kalite Belgesi Fiyatı’ nı da, her ürün ve/veya hizmette olduğu gibi bazı bileşen, faktör, maliyet kalemleri belirler.

Kuruluşun yapısı, büyüklüğü, tasarım, insan kaynakları ve proses karmaşıklığı gibi durumlarına göre değişken denetim gün bileşeni ortaya çıkmaktadır. Gün tespiti, ilgili IAF-Uluslararası Akreditasyon Forumu kılavuzlarından istifade edilerek hesaplanır. Ortaya çıkan ISO 9001 Denetimi gününü karşılayacak denetçi ve belgenin kendi ücreti de ISQ Belgelendirme gibi kuruluş maliyetleri bileşeni olarak ilave edilir ve sonuçta çıkan toplam fiyata “ISO 9001 Belgesi Fiyatı” denir.

Kalite Belgesi Fiyatı, ISQ ve piyasa verilerine göre günümüz şartlarında 2.000,00 TL- 5.000,00 TL sertifika fiyatı, ortalama 3.000,00 TL – 10.000,00 TL civarlarında değişen denetçi ve denetim masrafı fiyatı ve nihai sonuçta toplamda 5.000,00 TL ila 15.000,00 TL civarındadır.

Hızlı Başvuru