ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi


Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 9001 ile ilgili standart serisinin katılımcıların anlaması, bilgilenmesi, uygulamaya yönlendirilmesi ve sistem kurulumunda yeteneklerinin artırılmasını sağlayan tanıtıcı temel eğitimdir.


Eğitim İçeriği:


•Kalite Tanımlaması


•ISO Nedir, ISO Tarihçesi Nasıldır? Bilgilendirme Yapılması


•ISO 9000 Serisi Standartların Tanıtılması


•ISO 9001:2015 Standardı' nın Tanıtılması


•Örnekleme Metotları ile ISO 9001:2015 Standardı' nın Yorumlanması


•Kuruluş Bağlamının Açıklanması


•Süreçlerinin ve Kalite Yönetim Dokümante Bilginin Anlatılması


•ISO 9001:2015 Standardına Uygun Sistem Kurma Uygulamaları ve Belgelendirme, Denetim ve Eğitim uygulamaları ve örneklemeler ile açıklamalar,


•Soru-Cevap


Eğitim Süresi: 1 veya 2 gün.


Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik’ i nasıl gerçekleştirilir, katılımcıların anlaması, bilgilenmesi, uygulamaya yönlendirilmesi ve denetim yeteneklerinin artırılmasını ve iç tetkikçilerin yetkinliğinin sağlandığı eğitimdir.


Eğitim İçeriği:

•Tetkik Kriterini oluşturacak (Ör: ISO 9001, ISO 14001 vb. gibi) Standartlardaki terim ve kavramların açıklanarak anlatılması


•Kalite yönetim sistemi temel prensiplerinin açıklanması


•Kriter Standart/Standartların maddelerin objektif delillerle açıklanması


•ISO 19011 Tetkik Standardının tanıtımı


•Denetim, denetim tipleri ve uygunsuzluk tanımları


•Denetçi / baş denetçi sorumlulukları ve özellikleri


•Denetim planlama (Soru Listesi, denetim planı oluşturma, denetçi görevlendirme vb.)


•Tetkik faaliyetlerinin başlatılması, hazırlanması ve yürütülmesi


•Tetkik raporu hazırlanması ve dağıtılması


•Tetkikin tamamlanması ve takibi


•Denetim ve uygunsuzlukların raporlanması


•Düzeltici faaliyetlerin değerlendirilmesi


•Örnek uygulamalar


•Belgelendirme ve akreditasyon hakkında bilgilendirme


•Eğitim Sonu Değerlendirme sınav(1/2 gün)


Eğitim Süresi: 3 gün


Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi / Dokümante Edilmiş Bilgi


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi dokümante bilgisi ya da dokümantasyonu nedir, nasıl yapılır, katılımcıların anlaması, bilgilenmesi, uygulamaya yönlendirilmesi ve yeteneklerinin artırılmasının sağlandığı eğitimdir.


Eğitim İçeriği:


•Kalite yönetim sisteminin dokümante edilmiş bilgi yapısı


•Kuruluş Bağlamı


•Destek dokümanlar (süreçler, analizler, risk yönetim prosesi, talimatlar, formlar, listeler, planlar vb.


•Amaçlar


•İhtiyaç duyulan diğer dokümante bilgi


•Dokümanların dağıtımı, kayıt ve kontrolü


•Örnek pratik uygulamalar.


Eğitim Süresi: 1 gün ISO 9001 Belgesi sayfasına dönmek için tıklayın...