ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Standardı Temel Prensipleri

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Standardı Temel Prensipleri


1. PRENSİP: Müşteri Odaklılık


Kuruluşlar bulundukları konum ve gelecekteki müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlamalıdır, hayatta kalabilmeleri buna bağlıdır.


2. PRENSİP: Liderlik


Kuruluşun amaçlarına ulaşması için liderlerin organizasyonu kurması ve ekip ruhunu geliştirerek yönetime yön vermesi


3. PRENSİP: Çalışanların Katılımı, Takım Ruhu


Tüm insan kaynakları ile örgütün özünü bulmaları tam katılımı sağlayarak kendi örgütü için değer katması ve yeteneklerinin kullanılması


4. PRENSİP: Süreç Yaklaşımı


Daha verimli yönetilen kaynakları istenilen sonuçların süreçlerle kolay yönetilmesi


5. PRENSİP: Yönetimde Sistem Yaklaşımı


Tanımlama, anlama ve amaçların gerçekleştirilmesi, birbiriyle etkileşimi ve verimliliği, örgütün etkinliği unsurlarının sistemin süreçleri gibi yönetilmesi


6. PRENSİP: Sürekli İyileştirme


Sürekli iyileştirmede kuruluşun genel performansını kalıcı ve objektif olması


7. PRENSİP: Gerçeklere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı


Etkili kararların, bilgi ve veri analizine dayanması


8. PRENSİP: Karşılıklı Yararlı Tedarikçi İlişkileri


Kuruluş ve tedarikçilerinin birbirine bağlı karşılıklı yararlı bir ilişkisi hem yeteneklerini hem de kazanılan değeri oluşturur. ISO 9001 Belgesi sayfasına dönmek için tıklayın...