ISO 9001 Belgesi Tanınırlığı Kabul Edilirliği Nasıldır ?

ISO 9001 Belgesi Tanınırlığı Kabul Edilirliği Nasıldır ?


ISO tarafından yayınlanan standartlar global olarak ülke temsilci üyeleri tarafından hazırlandığı için tanınan standartlardır. Ancak Uluslararası ticaret ve örgütler ticari kullanım amaçlı standartların belgelendirmeye ve bu belgenin de serbest dolaşım ve pasaport gibi güven sağlaması için bir üst mekanizmaya ihtiyacı vardır. Bu üst mekanizma uluslarası anlaşmaları takip eden düzenleyen ve işleten yapıların antlaşmalar ile yürütüldüğü IAF-International Accreditation Forum(Uluslararası Akreditasyon Forumu)’ Organizasyonudur.


IAF, Ülke temsilcisi kuruluşlar eliyle ISO standartlarının kabul edilirliğini sağlamak için bir dizi standart denetim ve otorite sağlamaktadır. Ülke temsilcisi kuruluşlar IAF ile bir mutabakat imzalayarak üyelik pozisyonu alırlar ve ISO 17000 serisi standardı kriterlerini uygularlar. Her üye kendi ülkesinde ISO Standartlarının Belgelendirme haline dönüşümü kriter düzenlerini ve disiplinlerini sağlarlar. Bu düzenler için yine IAF rehber ve dokümanları ile ISO 17021-1 ve serisi standartlarını kullanarak Belgelendirme mekanizmasını yürütecek Belgelendirme firmalarının yetkinliğini sağlarlar.


Tüm bu yapının ile oluşması ile alt katmanda yer alan Belgelendirme Kuruluşları Sektörlerde yer alan ürün ve hizmet üretici kuruluşları sertifikalandırırlar. Bu sertifikalandırma yapı ve işleyiş olarak tüm dünyada aynı ve standarttır. Artık bu zincirde, direkt ya da en direkt olarak yer alan yapının nihai aşamasında müşteri kuruluşa verilen belgeleri tüm dünyada geçerli, kabul edilir hali alır. ISO 9001 Belgesi sayfasına dönmek için tıklayın...