Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
  • Ocak 08, 2021
  • Hasan Şahap
  • Blog
iso-9001-belgesi-yonetim-sistemi-tedarikci-kalite-gelistirmesi

Üretim ve Hizmet kuruluşlarının tamamı tedarik temini faaliyeti yapmak zorundadırlar.

Peki Tedarik Nedir?

Tedarik”, ürün hammaddesi, insan kaynağı vb. enerji, su vb. gibi ihtiyaçların içeriden ve/veya dışarıdan temin edilmesi faaliyetine denir.

Kuruluşlar ihtiyaçlarını, dış kaynaklardan mal, hizmet vb. satın alarak karşılar. Kuruluşlar, bulundukları ülkeden ve/veya yurtdışındaki tedarikçilerinden ve genellikle birden fazla tedarikçiden hammadde, yarı mamul, parça ve/veya hizmet satın alırlar. ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi gereği kuruluşlar, tedarikçi seçme, kalifikasyon, geliştirme ve izleme süreçlerini oluşturmaktadır. Kuruluşlar, tedarikçileriyle iş birliği ve karşılıklı ilişkiler kurarlar. Yine de tedarik edilen unsurlarla ara sıra kalite sorunları yaşarlar. Bu sorunlar, uygun yapılandırılmış bir kalite yönetim sisteminde bile, ürün bileşenlerinin veya hizmetlerinin bir tedarikçiden ya piyasada ya da sektörde yeni bir tedarikçiden de kaynaklanabilir. Bu gibi durumlarda, tedarikçiye belirli kalite kriterleri ve metotları öğretme ve uygulamada yardımcı olmak çok önemlidir. Tedarikçi destek isteyebilir, üstün performans gösteren bir iş ortağı haline gelmelerini sağlamak için eğitim ve rehberlik yaparak karşılıklı iyi ilişkiler kurmak kritik fonksiyondur. Unutulmamalıdır ki, kuruluş için hayati mal ve hizmet tedarikçilerini geliştirmek, düşük maliyete, iyileştirilmiş kaliteye ve zamanında teslimata neden olabilir. Uygun olmayan tedarikler nedeniyle ürününüzün, kalite sorunu yaşamayacağının bir garantisi olmaz. Bununla birlikte, başarısızlık riskini ve bunların kuruluşunuz ve en önemlisi müşterileriniz üzerindeki etkilerini azaltma yöntemleri bulunmaktadır. Sağlam Tedarikçi Geliştirme ve Tedarikçi Kalitesi yönetim süreçlerinin uygulanmasıyla riskler minimize edilir ve faydalar maksimum seviyeye çıkarılabilir.

ISO 9001 Belgesi Tedarik Tedarikçi

Tedarikçi Kalitesi Geliştirme Nedir? Nasıl Yapılır?

Kuruluşun, tedarikçilerinin istenen kalite, zamanında teslimat ve yanıt verme düzeyine ulaşması ve sürdürmesi için zaman içinde tedarikçilerini geliştirmesi veya büyütmesi için zaman ve çaba yatırımına “Tedarikçi Kalite Geliştirme” denir.

Tedarikçi Kalitesi Geliştirme, ISO 9001 Standart temel ilkelerindendir.

Doğru bir tedarikçi kalite geliştirme, tedarikçinin kapasitesini ve teknik bilgisini artırabilir, maliyeti azaltabilir ve karşılıklı yararlı iş birliği kültürünü ve sürekli iyileştirmeyi teşvik edebilir. Tedarikçi Kalitesi, tedarikçinin mal ve hizmetlerinin kalitesini izlemek ve değerlendirmek için kullanılan yöntem veya ölçümlerdir. Bir kuruluş, tedarikçi kalite ve geliştirme süreç ve metotlarını, kademeli olarak yüksek kaliteli, güvenilir ve tutarlı bir şekilde oluşturarak sağlam bir tedarik zinciri yapısı kurabilir.

Tedarikçi Kalitesi Geliştirme Yöntemleri Nelerdir?

Tedarikçi Kalite Geliştirmesi

1- Tedarikçi ile Karşılıklı Faydalı İş Birliği

ISO 9001 Belgesi Sistem Süreci olan Tedarikçi Geliştirme döngüsünün başında tedarikçilerle ile faydalı iş birliği yapmak, geç kalmış tasarım değişikliklerini azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. Ayrıca, tedarikçinin toleranslarını ortaya koyarak hammadde ve/veya hizmet üretme kabiliyetini garanti edebilir. Bunları yeni ürün geliştirme programlarına erken dahil ederek, başarılı olmalarını ve tasarım amacına uygun olmaları için gerekli bilgileri sağlayarak yararlı ilişkiler kurabilirler. Bu iş birliği, geliştirme süresini azaltma ve ürün ve süreç tasarımında yeniliği teşvik etme potansiyeline sahip bir kazanımdır.

2- Tedarikçi Performansı İzleme ve Standart Kalite Kriterlerini

Kriterlerin standardizasyonu sayesinde, tüm tedarikçiler aynı ölçekte değerlendirilebilir. Tedarikçi değerlendirme formları, performansı belgelemek ve izlemek için yaygın olarak kullanılır. Formlar, kuruluşun bir tedarikçinin performansını tüm tedarik tabanına göre derecelendirmesini ve tedarikçinin zaman içindeki kalitesindeki iyileşmeleri ya da azaltmalarını izlemeye yardımcı olur. Zaman içindeki performansın izlenmesi, performans ve kalite eğilimlerinin daha geniş ve standart yapıda olmasını sağlayacaktır. Sıklıkla izlenen kriterler, kalite, teslimat ve herhangi bir kalite sorununa duyarlılık kazanmanızı ve üstesinden gelmenizi sağlayacaktır.

3- Tedarikçi Kalite Maliyetini İzleme

Kötü Kalite maliyeti bir kuruluşun kâr marjları ve yıllık gelirin önemli bir bölümünün kaybına yol açabilir. Maalesef, birçok kuruluş, kötü kalite maliyetlerini sistematik ve tutarlı bir şekilde ölçmekte ve izlemekte başarısız olmaktadır. Kötü kalite maliyetlerini hesaplayan ve izleyen kuruluşlar, maliyet azaltma fırsatlarını ele almak veya tespit etmek için sorunlu alanları tespit ederler. Bunun yanı sıra iyi kalite maliyeti de ölçülmelidir. İyi Kalite Maliyeti, tedarikçi kalite sorunlarını önleme, Kalite Yönetim Sistemini koruma ve tedarikçi kalitesini izleme ile ilgili maliyetleri içerir. İyi Kalite Maliyetine yatırım, genellikle daha az tedarikçi kalite sorunuyla sonuçlanır.

4- Düzenli Tedarikçi Kalite Denetimleri

Tedarikçiyi ürün veya süreç kalite standartlarına uygun hale getirmek ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için düzenli tedarikçi veya İkinci Taraf Denetimlerinden yararlanmak gerekir. Tüm tedarikçileri düzenli aralıklarla denetlemek genellikle mümkün olmamakla birlikte, tedarikçi ölçümlerini ölçerek ve izleyerek elde edilen bilgiler riskli ve/veya uygun tedarikçileri gösterecektir. Tedarikçi denetim sisteminin temel hedeflerinden biri, kalite sorunlarının kuruluşunuzun ürününe ve müşterisine ulaşmasını engellemektir. Ayrıca, tedarikçi denetimi, tedarikçinin talebi karşılamak için uygun üretimi gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini ortaya koymak ve tedarikten emin olmak için kullanılabilir. İyi planlanmış bir denetim sistemi, her zaman zamanında kaliteli ürün sağlamaya yardımcı olur.

5- Düzeltici Faaliyetlere İşbirlikçi Yaklaşım

Düzeltici faaliyetlere işbirlikçi bir yaklaşımın kullanılmasıyla, belirli sorunlardan ve iletişimsizlik sorunlarından kurtulmak mümkündür. Tedarikçinin, kalite sorunu ortaya çıktığında ve Düzeltici Faaliyet talebi yapıldığında ne beklendiğini bildiğinden emin olmak önemlidir.

Uygunsuzluk ortaya çıkmadan önce tedarikçileri, kalite politikası ve kalite gereksinimleri konusunda eğitmek için çalışma programları yapılmalıdır. Düzeltici faaliyet sürecinin her aşamasında tedarikçiyle yakın iş birliği yapılmalı, uygunsuzluklarla ilgili ayrıntılı bilgi ve faaliyetler anlatılmalıdır. Kısa vadeli karşı önlemler, uygunsuzluk soruşturması, Kök Neden Analizi ve ilgili beklentilerinizin doğru bildirildiğinden emin olmalısınız. Tedarikçinin, kalıcı düzeltici faaliyetlerini, uygulamalarını kısacası uygunsuzluk giderme sürecini ve sonuçlarını bilmesini sağlamak gereklidir. Ancak, Tedarikçileri sadece bilgilendirmek ve eğitmekle kalmamalı, onlara için zaman ayırarak, iyi bir çalışma ilişkisini sürdürme, gelişme sağlatma da uygunsuzlukların tekrarlanmasını birlikte önlemede ve uygun üründe kazanımlar sağlayacaktır.

ISO 9001 Belgesi Tearik Yönetimi

ISO 9001 Belgesi için Kalite Yönetim Sistemi gereksinimi olan Tedarikçi geliştirme faaliyetleri hem tedarik eden kuruluşa hem de tedarikçiye yarar sağlar. Tedarikçilerle daha iyi ilişkiler geliştirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek için iş birliği ve beklentilerin açık bir şekilde iletilmesi esastır. Tedarikçi gelişimi, tedarikçileri ortakları olarak değil, ayrı birimler olarak işlerinin bir uzantısı olarak gören bir kurumsal kültüre entegre güçlü bir tedarikçi tabanı oluşturmakla direkt ilgilidir. Bu süreç doğru bir şekilde uygulandığında, güçlü tedarikçi geliştirme, tedarikçi kalite yönetim sistemi, kalite veya teslimat sorunlarının azaltılması, maliyetlerin düşürülmesi, marka prestiji ve en değerlisi müşteri memnuniyeti kazanımı tüm taraflarca sağlanır.

ISO Belgesi adıyla yer alan tüm belgelerin yönetim sistemleri için bu konu her zaman aynı, önemli ve vazgeçilmez bir unsurdur.

Artık, İyi ve Kaliteli Tedarikçiler seçmek sizin elinizde…Hızlı Başvuru