ISO 9001 Kalite Sistem Yöneticisi Eğitimi

ISO 9001 Kalite Sistem Yöneticisi Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Katılımcıların çalışma hayatlarında kaliteyi yönetebilmeleri için planlanan bu eğitimde; konunun önemini ve kalite sisteminin anahtar parçalarını anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra kaliteyi yönetirken başarısızlığa sebep olan faktörler ile kaliteyi etkileyebilen farklı yollar ele alınmaktadır. Bu materyalleri kullanarak, kalite merkezli yaklaşım ile yaşamdaki rollerini sürdürebilmek.


Eğitimin İçeriği:


•Kalite tanımı ve genel görüş


•Kaliteyi yönetebilmek için yapılması gerekenler ve sırası


•Süreç kavramı


•Kalite nerede başlar?


•Kaliteyi tasarlamak


•Prototip oluşturmak


•Mantıksal temel dayanak


•Kalite sisteminin anahtar parçaları


•ISO 9001, ISO 9004 standartları


oKalite politikası


oİnsanlar


oDokumanlar


•Kalite güvence sistemi


-Tasarım


-rçekleştirme


-Dağıtım


-Servis


-Kontrol


•Kalite araçları


-Kalite denetçileri


-Kalite çemberleri


-Problem çözümleri


•Kaliteyi yönetmenin en kritik önemi olan amacı (sıfır hata – zero defect)


•Kontrol listeleri


Katılımcı Profili:


Eğitime tüm insan kaynakları katılabilir, Ancak İşletmelerde üst düzey görev alanlar ve/veya görev almak isteyen tüm vasıflı insan kaynakları.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


3 – 5 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yâda Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.